FJORD Fjord1 ASA

Aksjetips

Administrator
Fjord1 ASA (FJORD) er et av de ledende transportselskapene i Norge, og har som kjernevirksomhet å eie og drifte ferger og passasjerbåter. Videre opererer selskapet innen reiselivsnæringen i Norge, og innehar en eierposisjon i Widerøes Flyveselskap AS.

Hjemmeside: www.fjord1.no
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

22.12.2017 11:50
Fjord1 ASA sikrer NOK 4,458 millioner kommittert bankfinansiering

Fjord1 ASA har sikret seg kommitterte bank fasiliteter på NOK 4,458 millioner med DNB og Nordea. Bank fasilitetene vil bli benyttet til å refinansiere utestående gjeld, sikre full finansiering av eksisterende og planlagt byggeprogram, samt til generelle bedriftsformål.

Bank fasilitetene er betinget av at endelig låneavtale signeres.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

08.01.2018 13:40
Nordmørspakken 2020-2030

Møre og Romsdal Fylkeskommune har i dag innstilt Fjord1 ASA som vinnar av fire fylkesvegferjesamband i Nordmørspakken. Karensperioden er 10 dagar og forventa signering av kontrakt er 20. Januar 2018. Kontraktsperioden er frå 01.01.2020 til 31.12.2030.
 

Aksjetips

Administrator
Pressemelding fra Møre og Romsdal fylkeskommune:

Fjord1 AS får kontrakt for ferjesamband på Nordmøre

Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt kontrakten for ferjesambanda Edøya – Sandvika, Arasvika – Hennset, Seivika – Tømmervåg og Kvanne – Rykkjem til Fjord1 AS.

Kontrakten inneber ein omfattande reduksjon av CO2-utslepp, bruk av fossilt drivstoff og samla sett lågare energibruk. Rutetilbodet blir forbetra med mellom anna krav om to ferjer på Edøya-Sandvika, i tillegg til at det blir fleire avgangar i helgane på Seivika-Tømmervåg utover dagens nivå.

Reduksjon av utslepp
Det vil bli brukt fem plug-in elektriske ferjer med ein høg hybridiseringsgrad. Med miljøferjene blir CO2-utsleppa redusert frå om lag 9 450 tonn årleg, til om lag 2 312 tonn årleg. Dette er ein reduksjon på over 75 prosent av slike utslepp.

Kontrakta startar opp i 2020
Den nye kontrakten startar opp 1. januar 2020. Reiarlaget kan bruke overgangsmateriell det første året av kontrakten på Seivika-Tømmervåg og Edøya-Sandvika, medan kaianlegga blir rusta opp. Fjord1 AS har tilbydt den lågaste prisen og har full skår på miljøpoeng.

God konkurranse
- Det har vore god konkurranse om oppdraget og vi er glad for den store reduksjonen av miljøutslepp som vi vil oppnå på ferjene på Nordmøre. Sjølv med god konkurranse om kontrakten, auker utgiftene til fylkeskommunen sidan det er sett krav til miljø og eit elles kraftig forbetra tilbod, seier samferdselssjef Arild Fuglseth.

Kontraktsummen er 1,884 milliardar kroner. Fylkeskommunen vil også få ein betydeleg kostnad knytt til oppgradering av ferjekaiene. Karensperioden for tildelinga varar fram til 19. januar.

Publisert: 08.01.18
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

20.09.2018, 11:17:59
Romsdalspakken 2020-2033

Møre og Romsdal Fylkeskommune har i dag innstilt Fjord1 ASA som vinnar av fire fylkesvegferjesamband i Romsdalspakken. Karensperioden er 10 dagar og forventa signering av kontrakt er 1. oktober 2018. Kontraktsperioden er frå 01.01.2020 til 31.12.2033.
 

Aksjetips

Administrator

Fjord1 melder om et resultat etter skatt på 117,55 millioner kroner i 4. kvartal 2018, mot 135,03 millioner kroner i samme periode året før.
 
Top