FKRAFT Fjordkraft Holding ASA

Aksjetips

Administrator
Fjordkraft Holding ASA (FKRAFT). Fjordkraft er Norges ledende merkenavn for strømsalg i privatmarkedet og det nest største i bedriftsmarkedet. Selskapet leverer strøm til mer enn 1,2 millioner mennesker gjennom omkring 530.000 målepunkter i privathjem, bedrifter og offentlig sektor i hele Norge. Fjordkrafts visjon er å levere strøm til mer enn to millioner mennesker og å være Norges mest attraktive strømleverandør for kunder, ansatte og aksjonærer.

Hjemmeside: investor.fjordkraft.no
 

Aksjetips

Administrator
Nyhet fra Oslo Børs:

19.03.2018
Oslo Børs har vedtatt å ta aksjene i Fjordkraft Holding ASA opp til notering på Oslo Børs.

Det gis dispensasjon fra kravet om at selskapet skal ha bestått i minst tre år, jf. opptaksreglene pkt. 2.3.1 og 2.3.2. Dispensasjon er gitt fordi virksomheten har bestått, men i andre juridiske enheter. Det forutsettes at selskapet før førstenoteringsdag oppfyller øvrige opptakskrav på Oslo Børs.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 3. mai 2018.
 
Top