Flyr AS

Aksjetips

Administrator
Flyr AS (FLYR) er et lavkost-flyselskap basert i Norge, med en etterspørselsdrevet forretningsmodell primært rettet mot det norske innenriks-markedet. Selskapet har som mål å etablere en moderne, digital og effektiv organisasjon som sikrer høy operasjonell effektivitet gjennom enkelhet, optimalisert ressursbruk og smart bruk av teknologi. Første flyvning er planlagt i første halvdel av 2021, med en plan om å skalere opp virksomheten etter hvert som etterspørselen tar seg opp. (Kilde: Flyr AS).

Investorinformasjon: Hjemmeside: www.flyr.no
 
Pressemelding fra Euronext:

Flyr lander på Børsen

Oslo, 1. mars 2021 – Lavkost-flyselskapet Flyr har i dag blitt tatt opp til handel på Euronext Growth. – Børsnoteringen gjør oss i stand til å gripe muligheter i et marked der luftfarten er på vei tilbake, uttaler Flyr.

– Flyr blir et robust lavkostselskap, med en økonomisk bærekraftig og effektiv forretningsmodell. Det nye flyselskapet vil ha moderne operasjonssystemer, en forenklet og heldigital kundereise og en ledelse med lang og omfattende luftfartserfaring, sier Tonje Wikstrøm Frislid, CEO i Flyr.

I forkant av børsnoteringen, hentet Flyr 600 millioner friske egenkapitalkroner gjennom å utstede nye aksjer. Aksjeemisjonen ble møtt med stor interesse, både fra norske og utenlandske investorer, og betydelig overtegnet, meldte selskapet.

– Noteringen ved Euronext Growth, er en spennende og viktig milepæl for Flyr. Den vil gjøre oss i stand til å gripe muligheter fremover i et marked som er i endring, og der luftfarten er på vei tilbake, fortsetter Wikstrøm Frislid.

Emisjonskursen på 5,00 kroner per aksje, gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 750 millioner kroner. Aksjens ticker er FLYR.
 
Selskapet annonserte i en børsmelding tirsdag kveld at de slår seg selv konkurs.

Styret bestemte seg i ettermiddag og avgjørelsen var enstemmig da de ikke fant grunnlag for videre drift.
 
10.02.2023, 14:01:44
Start av strykning

Oslo Børs har startet prosessen for strykning av Flyr AS sine aksjer fra Euronext Growth Oslo da selskapets aksjer ikke lenger er egnet for handel.

Oslo Børs har mottatt bekreftelse fra bostyrer på at de ikke vil motsette seg fjerning av Flyr AS’ aksjer fra Euronext Growth Oslo.
 
14.02.2023, 13:26:24
Flyr AS - Strykning

Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i Flyr AS, fra notering på Euronext Growth Oslo. I henhold til Euronext Growth Oslo Regelbok II Oslo pkt. 3.17.2 (1), jf. verdipapirhandelloven § 9-30 (1), har Oslo Børs den 14. februar 2023 fattet følgende vedtak:

"Aksjene i Flyr AS strykes fra notering på Euronext Growth Oslo fra og med 16. februar 2023.

Siste noteringsdag vil være 15. februar 2023."
 
Back
Top