FORNYBAR Fornybar energi

Aksjetips

Administrator
Fornybar energi er et begrep som omfatter energi fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt av menneskehetens tidsskala. Fornybare energikilder er for eksempel solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft. Med unntak av geotermisk energi og tidevannsenergi, har all fornybar energi sin opprinnelse i solenergi. Motstykket til fornybar energi er ikke-fornybar energi, som kjennetegnes av begrensede naturressurser som kan utarmes innen en tidsramme på fra titalls til hundretalls år. (Kilde: Wikipedia).

På denne tråden drøfter vi temaer relatert til fornybar energi generelt. Selskapsspesifikke temaer for ett enkelt børsnotert selskap, bør tas på tråden for selskapet.
 

Aksjetips

Administrator
Kong Harald kan bli den nye «solkongen» - hegnar.no

Det er ifølge Kapital ikke lenger bare legendariske kong Ludvig den 14. av Frankrike (han som sa: “Staten, det er meg”) som med rette kan omtales som solkongen. Snart kan også kong Harald smykke seg med tittelen.

Det kongelige hoff har planer om å etablere solcelleanlegg på taket av Slottet i Oslo.
 
Top