FORNYBAR Fornybar energi

Aksjetips

Administrator
#1
Fornybar energi er et begrep som omfatter energi fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt av menneskehetens tidsskala. Fornybare energikilder er for eksempel solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft. Med unntak av geotermisk energi og tidevannsenergi, har all fornybar energi sin opprinnelse i solenergi. Motstykket til fornybar energi er ikke-fornybar energi, som kjennetegnes av begrensede naturressurser som kan utarmes innen en tidsramme på fra titalls til hundretalls år. (Kilde: Wikipedia).

På denne tråden drøfter vi temaer relatert til fornybar energi generelt. Selskapsspesifikke temaer for ett enkelt børsnotert selskap, bør tas på tråden for selskapet.
 
Top