FORNYBAR Fornybar energi

Aksjetips

Administrator
Fornybar energi er et begrep som omfatter energi fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt av menneskehetens tidsskala. Fornybare energikilder er for eksempel solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft. Med unntak av geotermisk energi og tidevannsenergi, har all fornybar energi sin opprinnelse i solenergi. Motstykket til fornybar energi er ikke-fornybar energi, som kjennetegnes av begrensede naturressurser som kan utarmes innen en tidsramme på fra titalls til hundretalls år. (Kilde: Wikipedia).

På denne tråden drøfter vi temaer relatert til fornybar energi generelt. Selskapsspesifikke temaer for ett enkelt børsnotert selskap, bør tas på tråden for selskapet.
 
Kong Harald kan bli den nye «solkongen» - hegnar.no

Det er ifølge Kapital ikke lenger bare legendariske kong Ludvig den 14. av Frankrike (han som sa: “Staten, det er meg”) som med rette kan omtales som solkongen. Snart kan også kong Harald smykke seg med tittelen.

Det kongelige hoff har planer om å etablere solcelleanlegg på taket av Slottet i Oslo.
 

Solindustrien har vokst eksponentielt siden 2010. Greenpeace estimerte i 2010 at man innen 2020 ville ha installert en total kapasitet på 335.000 Megawatt (MW) innen år 2020. Denne rapporten ble av mange sett på som for optimistisk.

10 år senere, når vi kun er måneder unna å skrive år 2020, finnes det per i dag 486.000 MW installert.
 
Nå melder Rystad at det forventer at den estimerte veksten i nyoppstartede prosjekter vil utradere i 2020 og i 2021 vil kuttet øke med 10 prosent. Begrunnelsen er styrket dollar og svekkelse i andre valutaer.
 
Det inneber at det blir mogeleg å søke konsesjon til vindkraftprosjekt til havs.

Det annonserte olje- og energiminister Tina Bru under ein båttur til Utsira og HywindDemo utanfor Haugesund i Rogaland fredag 12. juni.
 
September bød på de høyeste strømprisene i Norden noensinne. Nå er det ventet et prisfall på grunn av solide nedbørsmengder. – Det kan hende at vi har sett toppen og at krisen er avverget, sier strømanalytiker.
 
Mandag kom nyheten om at Statkraft kjøper 43 vindkraftparker med til sammen 203 vindturbiner i Europa. Avtalen er gjort med selskapet Breeze Three Energy. 39 vindparker kjøpes i Tyskland, og fire i Frankrike.
 
Ørsted sier at de er klare til å trekke seg fra prosjekter i Amerika med mindre Det hvite hus gir garantier om mer støtte. Dette understreker de mange utfordringene som vindkraftutviklere står overfor i landet, skriver Bloomberg.

USA har som mål å nå 30 gigawatt innen utgangen av tiåret, fra nesten ingenting i dag.
 
Back
Top