Fred. Olsen Windcarrier

10.02.2022, 08:14:16
Oslo Børs – Mottatt søknad om opptak til handel – Fred. Olsen Windcarrier ASA
Oslo Børs har mottatt søknad fra Fred. Olsen Windcarrier ASA om opptak til handel på Oslo Børs. Selskapet gjennomfører en fleksibel opptaksprosess.

Selskapsinformasjon:
Navn: Fred. Olsen Windcarrier ASA
Ticker: FOWIC
ISIN: NO0012429267
 
15.02.2022, 10:16:49
Oslo Børs – Vedtak om opptak til handel – Fred. Olsen Windcarrier ASA
Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Fred. Olsen Windcarrier ASA opp til handel på Oslo Børs. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 24. mai 2022.
 
Nyhet fra 21.02.2022:
Den planlagte børsnoteringen for Fred. Olsen Windcarrier settes midlertidig på vent, det etter at det under bokbyggingsprosessen har kommet frem at markedstilstanden er «hardt rammet».
 
Back
Top