Frøy ASA

Aksjetips

Administrator
Frøy ASA (FROY) er en ledende integrert leverandør av akvaservicetjenester til norske lakseoppdrettere. Med et team på mer enn 670 spesialiserte fagpersoner innen akvaservice og mer enn 90 spesialfartøyer tilbyr Frøy et bredt spekter av infrastrukturtjenester til lakseoppdrettere. Tjenestetilbudet inkluderer transport av fisk, sortering, telling, rengjøring av nett, behandling for sykdommer og lus, inspeksjon, installasjon og vedlikehold av anlegg. (Kilde: Frøy ASA).

Hjemmeside: Investor - froygruppen.no
 
Pressemelding fra Euronext:

Frøy notert på Oslo Børs

Oslo, 29. mars 2021
– Frøy, som leverer tjenester til lakseoppdrettere, ble i dag notert på Oslo Børs (ticker: FROY).

– I løpet av de siste 20 årene har Frøy utviklet seg til å bli en markedsledende leverandør av tjenester til norsk lakseoppdrett. Fremover ser vi flere veier for fortsatt vekst for Frøy, og vi mener en børsnotering nå er et naturlig neste skritt for å muliggjøre neste fase av selskapets utvikling,” sier Helge Gåsø, administrerende direktør i Frøy.

I forkant av børsnoteringen hentet Frøy 1,36 milliarder kroner i en aksjeemisjon, der utstedelse av nye aksjer utgjorde 1 milliard kroner og nedsalg av allerede utstedte aksjer 360 millioner kroner. Inkluderes overallokerte aksjer, som kan benyttes av tilrettelegger for kursstabilisering, var den totale aksjeplasseringen 1,51 milliarder kroner.

– Vi ser fortsatt sterk etterspørsel etter tjenester for infrastruktur og biomasse til oppdrettsanlegg, og ser frem til å fortsette vårt harde arbeid for å møte kundenes behov, fortsetter Gåsø.

Emisjonskursen på 61,00 kroner gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 5,27 milliarder kroner.
 
Den nye brønnbåten er 83,2 meter lang, 30,9 meter bred og har et samlet brønnvolum på hele 7.500 kubikkmeter. Det gjør båten til verdens største av sitt slag.
 
22.09.2023, 10:32:22
Mottatt søknad om strykning

Oslo Børs har mottatt søknad fra Frøy ASA om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs.
 
25.09.2023, 12:17:12
Frøy ASA - Strykning

Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i Frøy ASA fra notering på Oslo Børs. I henhold til Regelbok II pkt. 2.11.2 (3), har Oslo Børs den 25. september 2023 fattet følgende vedtak: "Aksjene i Frøy ASA strykes fra notering på Oslo Børs fra og med 27. september 2023. Siste noteringsdag vil være 26. september 2023."
 
Back
Top