GENT Gentian Diagnostics AS

Aksjetips

Administrator
Gentian Diagnostics AS (GENT) er et norsk basert, internasjonalt firma som arbeider med globale løsninger som endrer helsevesenet. Med egen produksjon, FoU og markedsføring betjener Gentian det globale markedet for diagnostiske tester med sensitive biokjemiske produkter som er utviklet ved å utnytte proprietære, disruptive, diagnostiske teknologier. Nåværende og fremtidige produkter bidrar til bedret diagnostikk og kostnadsreduksjon i behandling av nyre, inflammasjon, hjerte-karsykdommer, kreft og virusinfeksjon. (Kilde: Gentian Diagnostics AS).

Hjemmeside: www.gentian.no
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

23.06.2021, 10:53:25
Oslo Børs - Vedtatt overføring av notering fra Euronext Growth til Oslo Børs – Gentian Diagnostics ASA

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Gentian Diagnostics ASA opp til notering på Oslo Børs. Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs. Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 22. august 2021.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

24.06.2021, 11:48:44
Gentian Diagnostics ASA – Approval and publication of prospectus, and transfer of listing from Euronext Growth (Oslo) to Oslo Børs

Utdrag:
The first day of trading of the Company's shares on Oslo Børs’ main list is expected to be on 25 June 2021. Consequently, the last day of trading of the Company's shares on Euronext Growth Oslo is expected to be today, 24 June 2021.
 

Aksjetips

Administrator
Pressemelding fra Euronext:

Gentian Diagnostics noteres på Oslo Børs

Oslo – 25. juni 2021 – Euronext gratulerer Gentian Diagnostics med overføringen fra Euronext Growth til Børs i dag (ticker: GENT).

Gentian betjener det globale markedet for diagnostiske tester med sensitive biokjemiske produkter som er utviklet ved å utnytte proprietære, disruptive, diagnostiske teknologier. Selskapet ble notert på Euronext Growth i desember 2016.

– Da vi gikk på Euronext Growth lovet vi våre aksjonærer at vi skulle ta steget opp til hovedlisten når selskapet var modent for det. Jeg er fornøyd med at vi nå har nådd denne milepælen, og at vi har tilgang til en base av høykvalitetsinvestorer ettersom vi jobber mot ambisiøse mål for langsiktig vekst og verdiskapning. Samtidig, gjennom å ha etablert en diversifisert portefølje, vårt mål om en ny produktlansering per år, vårt arbeid med nye kommersielle partnere og utvidet regulatoriske godkjenninger, så er vi trygge på at Gentian har et solid fundament for å skape aksjonærverdier, sier Hilja Ibert, administrerende direktør i Gentian.
 
Top