GNP GNP Energy AS

Aksjetips

Administrator
GNP Energy AS (GNP) er et strømselskap, som leverer strøm til sluttbrukerne i det nordiske markedet. Hovedkontoret er i Sandefjord med datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Konsernet betjener ca. 38 000 kunder med et totalt aktivt volum på ca. 750 GWh. GNP har et klima- og miljøorientert fokus hvor all strøm er garantert å komme fra fornybare kilder. Konsernet legger også vekt på teknologiutvikling og å tilby energieffektiviserende tiltak for å spare både klima og penger. (Kilde: GNP Energy AS).

Hjemmeside: GNP ENERGY - Energy made easy

GNPa
 

Aksjetips

Administrator
11.11.2022, 16:21:12
Mottatt søknad om strykning
Oslo Børs har mottatt søknad fra GNP Energy AS om strykning av selskapets aksjer fra notering på Euronext Growth Oslo.
 

Aksjetips

Administrator
21.11.2022, 10:13:31
GNP Energy AS - Strykning

Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i GNP Energy AS fra notering på Euronext Growth Oslo. I henhold til Euronext Growth Regelbok II Oslo pkt. 3.17.2 (2), har Oslo Børs den 21. november 2022 fattet følgende vedtak: "Aksjene i GNP Energy AS strykes fra notering på Euronext Growth Oslo fra og med 16. januar 2023. Siste noteringsdag vil være 13. januar 2023."
 
Top