GCC Gram Car Carriers

Aksjetips

Administrator
Gram Car Carriers ASA (GCC) er et shippingselskap spesialisert på Pure Car Truck Carriers med 18 fartøy tilpasset all sjøfartstransport av biler, med fokus på å tilby en moderne og effektiv flåte. Som verdens tredje største leverandør av bilbefraktningsfartøyer, og med nesten 40 års erfaring, leverer Gram Car Carriers-gruppen til store globale og regionale nøkkelaktører. Gruppen fokuserer også på miljø, sosiale forhold og eierstyring (ESG) og vil måle, styre og rapportere på vesentlige ESG-temaer. (Kilde: Gram Car Carriers ASA).

Hjemmeside: Investor | Gram Car Carriers

GCCa
 

Aksjetips

Administrator
01.11.2021, 08:07:14
Euronext Growth - Mottatt søknad om opptak til handel – Gram Car Carriers ASA
Oslo Børs har mottatt søknad fra Gram Car Carriers ASA om opptak til handel på Euronext Growth.
 

Aksjetips

Administrator
27.01.2022, 15:16:08
Euronext Growth Oslo – Vedtak om opptak til handel – Gram Car Carriers ASA
Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i selskapet opp til handel. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Euronext Growth Oslo. Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo 31. januar 2022.

Selskapsinformasjon:
Navn: Gram Car Carriers ASA
Ticker: GCC
ISIN: NO0011109563
 

Aksjetips

Administrator
Pressemelding fra Euronext:

Gram Car Carriers tatt opp til handel på Euronext Growth

Oslo – 31. januar 2022 – I dag er shippingselskapet Gram Car Carriers tatt opp til handel på Euronext Growth (ticker: GCC). Dette er årets første notering ved Oslo Børs’ handelsplasser, og bringer antallet selskaper på Euronext Growth opp til 120.

Gram Car Carriers er en ren tonnasjeleverandør som leier ut sine skip til operatørene i bilskipsfarten, og selskapet har en flåte på 22 skip, hvorav 18 de eier selv og fire de opererer på vegne av andre. Selskapet tilbyr kundene moderne og drivstoffeffektive fartøy. Som verdens tredje største leverandør av bilbefraktningsfartøyer, og med nesten 40 års erfaring, leverer Gram Car Carriers-gruppen til store globale og regionale nøkkelaktører.

Ved åpning av markedet var aksjeprisen satt til 53 kroner per aksje, som ga selskapet en markedsverdi på 1,5 milliarder kroner. Selskapet hentet inn 1,049 milliarder kroner gjennom en private placement i forkant av opptaket.

– Dagens notering på Euronext Growth er startpunktet for neste fase av vår spennende reise som en pålitelig leverandør av fartøys- og logistikkløsninger av høy kvalitet til globale og regionale operatører av bilskip. Dagens positive markedsituasjon er drevet av en svært gunstig tilbuds-/etterspørselsbalanse som underbygges av økt synlighet i inntjening, forbedret økonomi og vår evne til å gi direkte aksjonæravkastning gjennom attraktive utbytter, sier konsernsjef Georg A. Whist i Gram Car Carriers.
 

Aksjetips

Administrator
12.10.2022, 08:14:01
Søknad om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Oslo Børs

Oslo Børs har mottatt søknad fra Gram Car Carriers ASA om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Oslo Børs.
 

Aksjetips

Administrator
23.11.2022, 13:32:00
Oslo Børs – Vedtak om opptak til handel – Gram Car Carriers ASA

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Gram Car Carriers ASA opp til handel på Oslo Børs.

Det gis dispensasjon fra kravet om at Selskapet skal ha bestått i minst tre år, jf. Regelbok II for Oslo Børs punkt 3.1.3.2 jf. punkt 3.1.3.2 (3). Dispensasjon er gitt fordi selskapets virksomhet har bestått, men i andre juridiske enheter.

Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller øvrige opptakskrav på Oslo Børs.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 6. januar 2023.
 
Top