GEM Green Minerals AS

Aksjetips

Administrator
Green Minerals AS (GEM) strives to create a sustainable future for our planet by enabling the green shift in a responsible and sustainable manner. Green Minerals is a pioneer in marine minerals on the Norwegian Continental Shelf, and with strong backing from the company’s largest owner, Seabird Exploration Plc, Green Minerals is positioned to take a leading role in the industry. Green Minerals is the first dedicated marine minerals company on the Oslo Stock Exchange. (Source: Green Minerals AS).

Hjemmeside: Investors – Green Minerals

GEMa
 
Pressemelding fra Euronext:

Green Minerals debuterer på Børsen

Oslo, 23. mars 2021 – Dyphavs-gruveselskapet Green Minerals ble i dag tatt opp til handel på Euronext Growth (ticker: GEM).

Green Minerals er en pionér innen offshore gruvedrift på den norske kontinentalsokkelen. Selskapet er skilt ut fra Seabird Exploration.

– Noteringen på Euronext Growth er en viktig milepæl for selskapet. Den er sentral for å finansiere det store prosjektet vi har påbegynt, den bidrar til å styrke våre diskusjoner med mulige partnere og den bidrar til at vi kan tiltrekke oss de aller beste hodene i industrien. Slik er noteringen viktig for at vi kan bidra til at samfunnet får de mineralene som trengs for å gjennomføre det grønne skiftet, sier Ståle Rodahl, styreleder i Green Minerals.

I forkant av børsnoteringen har selskapet hentet 34 millioner kroner i aksjeemisjoner, der utstedelse av nye aksjer utgjorde 32 million kroner og nedsalg av allerede utstedte aksjer to millioner kroner.

– Vi er ydmyke og stolte over den tilliten som er vist oss, og gleder oss til å videreutvikle dette selskapet sammen med våre aksjonærer til det beste for alle stakeholders, sier Rodahl.

Aksjene i det siste nedsalget ble solgt for 20 kroner per aksje, noe som ga de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 258 millioner kroner. Med utgangspunkt i Seabird Exploration-aksjen mandag, er referansekursen 22,40 kroner per aksje.
 
Back
Top