GSF Grieg Seafood ASA

Aksjetips

Administrator
Grieg Seafood ASA (GSF) er et integrert norsk sjømatselskap med virksomhet innenfor lakseoppdrett og videreforedling. Selskapet har virksomhet i Norge, Canada og UK, og en total produksjonskapasitet på 95.000 tonn slaktet vekt.

Hjemmeside: www.griegseafood.no

GSFa
 

Aksjetips

Administrator
13.02.2018 17:13
Grieg Seafood ASA: Pressemelding

Ocean Quality AS ("Ocean Quality"), som er salgsselskapet for Grieg Seafood ASA og Bremnes Seashore AS, har mottatt et vedtak fra Mattilsynet som innebærer at Ocean Quality er utestengt fra eksport til Kina med bakgrunn i at det ved slik eksport er gitt uriktig informasjon til Mattilsynet. Det vises til pressemelding fra Ocean Quality av i dag (vedlagt).

Aksjene i Ocean Quality eies 60 % av Grieg Seafood ASA og 40 % av Bremnes Fryseri AS.

Det presiseres at denne saken kun gjelder laks fra Norge. Dette betyr at Ocean Quality fortsatt kan selge GSF sin fisk fra BC og UK inn til Kina.
 

Aksjetips

Administrator
Eksportselskapet Ocean Quality AS har suspendert to ansatte etter at Mattilsynet avdekket uriktig bruk av dokumenter. Selskapet samarbeider tett med myndighetene og har gjennomgått og forbedret interne rutiner for å hindre at dette skjer igjen.
 

Aksjetips

Administrator

Aksjetips

Administrator
Grieg Seafood melder om et resultat etter skatt på 228 millioner kroner i 1. kvartal 2018, mot minus 60 millioner kroner i samme periode året før.
 

Aksjetips

Administrator
Rundt 1.000 tonn laks har dødd hos Grieg Seafood i British Columbia (Canada) som følge av algeoppblomstring. Børsmelding:

06.06.2018, 20:31:40
Grieg Seafood ASA: Harmful algal bloom caused mortalities at two sites in BC

Grieg Seafood has experienced acute mortality at two of its BC locations in the
Jervis Inlet following harmful algal blooms (HAB) in the area. Total mortality
is estimated to 250,000 fish or approximately 1,000 tons. This represents some
50 percent of the total biomass from the two locations.

Grieg Seafood continuously works to improve biosecurity and all of Grieg
Seafood's sites perform algal monitoring by taking daily samples which are
analyzed using advanced image analysis techniques. This allows for the
identification of the species, prevalence and depth distribution of any algae
present.

The HAB in Jervis consisted of Heterosigma, a species of microscopic algae that
cause acute mortality in fish. Due to extraordinarily high concentration and
spread throughout the entire water column, use of Aeration treatments or other
protective measures could not prevent the incident.

Grieg Seafood has insurances covering such incidents, and estimated costs
including individual share of insurance are limited to NOK 25 million. The costs
will be charged the Q2 2018 results.

The fish affected was scheduled to be harvested in the second half of 2018.
 

Aksjetips

Administrator
Grieg Seafood melder om et resultat etter skatt på 165,7 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot 246,6 millioner kroner i samme periode i fjor. Ifølge Reuters var det ventet et resultat på 293 millioner kroner.
 

Aksjetips

Administrator
Grieg Seafood økte i første kvartal slaktevolumet med 24 prosent til 18.360 tonn fisk, opp fra 14.800 tonn i samme periode året før. Driftsresultatet per kilo endte på 13,09 kroner, ned fra 18,07 kroner per kilo i første kvartal 2019.
 
Top