Haugesund Sparebank

Aksjetips

Administrator
Haugesund Sparebank (HGSB) ble etablert i 1928 og er en selvstendig, lokaleid, solid bank som tilbyr finansielle tjenester til både privat- og bedriftskunder. Haugesund Sparebank er en bank eid av kunder og lokalt næringsliv, og hvor overskuddet går tilbake til lokalsamfunnet. Å gjøre Haugalandet og Sunnhordland til et enda bedre sted å bo og leve er vårt viktigste samfunnsoppdrag og våre verdier er lokal, nær og personlig. (Kilde: Haugesund Sparebank).

Hjemmeside: Haugesunde Sparebank | Investorinformasjon
 
31.05.2024, 15:24:25
Oslo Børs - Mottatt søknad om opptak til handel – Haugesund Sparebank
Oslo Børs har mottatt søknad fra Haugesund Sparebank om opptak til handel på Oslo Børs.
 
Pressemelding fra Euronext:

Haugesund Sparebank notert på Euronext Oslo Børs

Oslo– 5. juli 2024 – I dag er Haugesund Sparebank (ticker: HGSB) notert på Euronext Oslo Børs. Dette er årets syvende notering på Euronext Oslo Børs’ markeder, og den 26 noteringen på Euronext.

Haugesund Sparebank ble etablert i 1928 og er en selvstendig, lokaleid bank som tilbyr finansielle tjenester til både privat- og bedriftskunder. Banken er eid av kunder og lokalt næringsliv, og overskuddet går tilbake til lokalsamfunnet. Før jul 2023 ble det kunngjort at Haugesund Sparebank og Tysnes Sparebank skal slås sammen. Sistnevnte er notert på Euronext Growth (ticker: TYSB), og vil ved fusjonen opphøre å eksistere.

Ved åpning av markedet i dag var aksjeprisen satt til 125 kroner per aksje, og dermed er markedsverdien på om lag 281 millioner kroner på første handelsdag. I forbindelse med børsnoteringen ble det ikke gjennomført tilbud av egenkapitalbevis.

– Børsnotering av Haugesund Sparebank på Oslo Børs er en naturlig del av bankens strategi, i forhold til å sikre en sterk og lokal sparebank også i fremtiden. Noteringen på Oslo Børs gir oss tilgang til et bredt investormarked og bidrar til å sikre en god eierstruktur for videre vekst. Denne dagen er et betydningsfullt øyeblikk for banken, våre ansatte og alle våre eiere, sier Bente Haraldson Syre, administrerende banksjef i Haugesund Sparebank.
 
Back
Top