• Dette nettstedet benytter informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet, godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon.

HAVI Havila Shipping ASA

Aksjetips

Administrator
#1
Havila Shipping ASA (HAVI) er en ledende aktør for levering av offshore service fartøy tjenester til oljeselskap. Selskapets flåte består av 23 PSV/ AHTS/SubSea fartøy.

Hjemmeside: www.havila.no
 

Aksjetips

Administrator
#2
Børsmelding:

03.01.2018 10:42
Havila Shipping ASA: Ekstraordinær generalforsamlingsprotokoll - vedtatt akjespleis

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt i dag, 3, januar 2018 klokken
10.00. Alle saker på dagsorden ble godkjent. Protokollen for møtet er vedlagt
denne meldingen.

På generalforsamlingen ble det blant annet besluttet å spleise Selskapets aksjer
i forholdet 100:1 slik at antall utstedte aksjer ble endret fra 1 890 762 200
aksjer, hver pålydende NOK 0,01, til 18 907 622 aksjer, hver pålydende NOK 1.
Selskapets aksjekapital på NOK 18 907 622 forblir uendret.

Som allerede offentligjort ved børsmelding av 2. januar 2018, er i dag, 3.
januar 2018, siste handledag for uspleisede aksjer. I morgen, 4. januar 2018, er
første handledag for spleisede aksjer. Eierregisterdato i VPS er satt til 5.
januar 2018, og levering av spleisede aksjer i VPS er forventet å finne sted 8.
januar 2018.