HAVI Havila Shipping ASA

Aksjetips

Administrator
Havila Shipping ASA (HAVI) er en ledende aktør for levering av offshore service fartøy tjenester til oljeselskap. Selskapets flåte består av 23 PSV/ AHTS/SubSea fartøy.

Hjemmeside: www.havila.no
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

03.01.2018 10:42
Havila Shipping ASA: Ekstraordinær generalforsamlingsprotokoll - vedtatt akjespleis

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt i dag, 3, januar 2018 klokken
10.00. Alle saker på dagsorden ble godkjent. Protokollen for møtet er vedlagt
denne meldingen.

På generalforsamlingen ble det blant annet besluttet å spleise Selskapets aksjer
i forholdet 100:1 slik at antall utstedte aksjer ble endret fra 1 890 762 200
aksjer, hver pålydende NOK 0,01, til 18 907 622 aksjer, hver pålydende NOK 1.
Selskapets aksjekapital på NOK 18 907 622 forblir uendret.

Som allerede offentligjort ved børsmelding av 2. januar 2018, er i dag, 3.
januar 2018, siste handledag for uspleisede aksjer. I morgen, 4. januar 2018, er
første handledag for spleisede aksjer. Eierregisterdato i VPS er satt til 5.
januar 2018, og levering av spleisede aksjer i VPS er forventet å finne sted 8.
januar 2018.
 

Aksjetips

Administrator
Ny kontrakt til Havila Shipping - hegnar.no

Havila Crusader sikrer seg arbeid i minst ti måneder til. I en melding fra Havila Shipping opplyses det at det har inngått kontrakt med Allseas for PSV-fartøyet Havila Crusader. Kontrakten er for en fast periode på ti måneder, med opsjonsperiode på inntil 7 måneder.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

24.07.2018, 08:30:46
Havila Shipping ASA: Kontrakt med Reach Subsea for subsea fartøyet Havila Harmony

Havila Shipping inngår kontrakt med Reach Subsea for subsea fartøyet Havila Harmony for en periode på tre år med mulighet for forlengelse i to perioder hver på ett år.

Kontrakten sikrer arbeid for et minimum antall per år og eier og leier vil begge markedsføre fartøyet for høyest mulig utnyttelse.

Havila Harmony er på vei til Las Palmas, Gran Canaria, hvor det vil bli utført planlagt vedlikeholdsarbeider og klargjøring for første kontrakt.
 

Aksjetips

Administrator
Stadig rødt for Havila

Havila Shipping melder om et resultat etter skatt på minus 91,8 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot minus 57,7 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet før skatt ble minus 91,7 millioner kroner, sammenlignet med minus 56,8 millioner kroner i fjor.
 

Aksjetips

Administrator
Havila Shipping opplyser i en børsmelding at de er enige med långivere om restrukturering av selskapets gjeld. Ved inngangen til 2020 hadde selskapet en gjeld på 4,2 milliarder kroner.

Havila shipping-aksjen stiger 63,72 prosent til 3,7 kroner.
 
Top