HYARD Havyard Group ASA

Aksjetips

Administrator
Havyard Group ASA (HYARD) er et kunnskapsbasert maritim selskap som skaper lønnsomme, spennende og sikre arbeidsplasser gjennom å utvikle teknologiske og kommersielle løsninger som gir unike fordeler for våre kunder innenfor segmentene sjømat, energi og transport.

Hjemmeside: www.havyard.com
 

Aksjetips

Administrator
23.11.2017 18:00
HAVYARD GROUP ASA - Regnskap tredje kvartal 2017

- Driftsresultat på MNOK -24,8 (-7,7%) i tredje kvartal.
- Driftsresultat på MNOK -35,0 (-3,6%) per tredje kvartal.

2017 blir som tidligere meldt et år med lav aktivitet på verftet. Konsernets driftsresultat så langt i 2017 er litt svakere enn forventet og målsetningen om positivt driftsresultat for konsernet i 2017 blir ikke innfridd. Hovedårsaken til at målet ikke blir nådd er lavere aktivitet enn forventet i flere av segmentene.

(Klikk på lenken for å se rapport og presentasjon).
 

Aksjetips

Administrator
Lavere tap for Havyard - hegnar.no

Skipsteknologileverandøren Havyard Group melder om et resultat etter skatt på minus 9 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot minus 106 millioner kroner i samme periode året før. Resultatet før skatt ble minus 16 millioner kroner, sammenlignet med minus 118 millioner kroner i fjor.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

05.03.2018 12:00
Fjord1 har inngått fergekontrakter med Havyard

Fjord1 bestiller fem nye ferger med design fra Havyard Design & Solutions, for bygging ved Havyard Ship Technology sitt verft i Leirvik i Sogn. Fergene skal leveres hausten 2019, og samlet kontraktsverdi er på omlag NOK 800 millioner.

Gjennom selskapet Havila Holding er Sævik-familien majoritetsaksjonær i både Havyard Group og Fjord1. Sævik-familien er representert i Fjord1 sitt styre med Vegard Sævik og Per Sævik som styreleder og styremedlem.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

16.07.2018, 10:00:01
MMC First Process - leverer sin aller første fabrikk til ombordproduksjon

Gjennombrudd for MMC First Process

I fjor fusjonerte First Process og Havyard MMC og slo sammen kompetanse på håndtering av fisk på land og på båt. Nå har fusjonen gitt konkrete resultat i form av den aller første ordren på en prosessfabrikk for ombordproduksjon.

Fabrikken skal om bord i den nye tråleren til Havfisk AS som skal leveres fra Vard vinteren 2020.

Se vedlagt pressemelding.

https://newsweb.oslobors.no/obsvc/attachment.obsvc?messageId=455673&attachmentId=178537&obsvc.item=1
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

21.03.2019, 18:50:31
Oppdatering av finansiell situasjon

Det henvises til regnskap for fjerde kvartal 2018, som ble fremlagt 28.februar 2019. I perioden etter regnskapsfremleggingen har det blitt avdekket avvik på forhold som i sum gir en vesentlig negativ regnskapsmessig effekt for årsregnskapet 2018, foreløpig anslått til om lag MNOK 100 i forhold til de rapporterte tallene.

I hovedsak knytter avvikene seg til to større prototype-prosjekter ved Havyard Ship Technology sitt verft i Leirvik, hvor ferdigstillelse av prosjektene pågår. Ved gjennomgang av andre pågående prosjekter er det ikke funnet avvik av betydning.

Videre er det avdekket at det ikke er grunnlag for videre drift i et fransk underselskap med virksomhet mot et fransk verft, samt at det anses nødvendig å gjøre enkelte nedskrivninger av finansielle eiendeler.

Den samlede effekten påregnes å medføre at selskapet kan være i brudd med covenants hva gjelder egenkapital og arbeidskapital. Det er imidlertid igangsatt dialog med långivere for å minimere effektene av slike brudd. Videre er det satt i gang interne tiltak, samt at selskapet er i god dialog med kunder.

Nærmere informasjon vil bli gitt i årsrapport eller i utvidet børsmelding.
 
Top