HSHIP Himalaya Shipping

Aksjetips

Administrator
Himalaya Shipping Ltd. (HSHIP) er et uavhengig bulkskipsselskap registrert på Bermuda. Selskapet har bestilt 12 LNG dual fuel Newcastlemax tørrbulkskip med levering mellom Q2 2023 og Q4 2024. (Kilde: Himalaya Shipping Ltd.).

Hjemmeside: Himalaya Shipping Ltd
 

Aksjetips

Administrator
08.12.2021, 16:46:13
Euronext Growth - Mottatt søknad om opptak til handel – Himalaya Shipping Limited
Oslo Børs har mottatt søknad fra Himalaya Shipping Limited om opptak til handel på Euronext Growth.
 

Aksjetips

Administrator
20.12.2021, 14:53:05
Euronext Growth Oslo – Vedtak om opptak til handel – Himalaya Shipping Ltd
Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i selskapet opp til handel. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Euronext Growth. Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo 22. desember 2021.

Selskapsinformasjon:
Navn: Himalaya Shipping Ltd
Ticker: HSHIP
ISIN: BMG4660A1036
 

Aksjetips

Administrator
Pressemelding fra Euronext:

Himalaya Shipping tatt opp til handel på Euronext Growth

Oslo – 22. desember 2021 – I dag ble tørrlastrederiet Himalaya Shipping tatt opp til handel på Euronext Growth (ticker: HSHIP). Dette utgjør notering nummer 68 på markedsplassene ved Oslo Børs så langt i år og selskap nummer 60 på Euronext Growth.

Selskapet har 12 tørrbulkskip under bygging ved New Times Shipbuilding i Kina. Skipene er drivstoffeffektive og har reduserte utslipp, og de er tilpasset for bruk av neste generasjons drivstoff.

Ved åpning av markedet var aksjeprisen satt til 55 kroner per aksje basert på prisen ved stenging på NOTC 21. desember. Det gir selskapet en markedsverdi på rundt 1,76 milliarder kroner.

– Vi gleder oss over opptak til handel på Euronext Growth, mens vi fortsetter å utvikle selskapets virksomhet og bidrar til å redusere det miljømessige fotavtrykket i shipping-industrien med våre dual fuel Newcastlemax-skip. Skipene har blitt godt mottatt i markedet, og vi ser frem til å ferdigstille byggeprogrammet for skipene og realisere selskapets strategier sammen med våre investorer, sier Bjørn Isaksen, styremedlem i Himalaya Shipping.
 

Aksjetips

Administrator
14.03.2022, 10:42:15
Søknad om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth Oslo til Euronext Expand Oslo – Himalaya Shipping Ltd.
Oslo Børs har mottatt søknad fra Himalaya Shipping Ltd. om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Euronext Expand.
 

Aksjetips

Administrator
27.04.2022, 13:04:36
Euronext Expand – Vedtak om opptak til handel – Himalaya Shipping Ltd.

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Himalaya Shipping Ltd. opp til handel på Euronext Expand.

Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Euronext Expand. Børsdirektøren gis fullmakt til å avgjøre opptak til handel på Euronext Expand, samt fastsette første noteringsdag, senest 25. juli 2022.

Selskapsinformasjon:
Navn: Himalaya Shipping Ltd.
Ticker: HSHIP
ISIN: BMG4660A1036
 

Aksjetips

Administrator
Pressemelding fra Euronext:

Himalaya Shipping transfers to Euronext Expand Oslo

Oslo – 29 April 2022 – Oslo Børs, part of Euronext Group, today congratulates Himalaya Shipping (ticker: HSHIP) on the transfer from Euronext Growth Oslo to Euronext Expand Oslo that now counts 16 companies.
The company is an independent bulk carrier company that is a new player in the dry bulk market, with 12 dual fuel Newcastlemax dry bulk vessels currently under construction at New Times Shipbuilding in China. The vessels will deliver fuel efficiency and lower emissions, and they are prepared for next generation fuels.

At opening, the share price of Himalaya Shipping was set at NOK 51 per share based on its closing price on the Euronext Growth on 28 April. This corresponds to a total estimated value of the company of approximately NOK 1.64 billion.

Herman Bilung, Contracted CEO in Himalaya Shipping said: “Himalaya Shipping Ltd. with its 12 dual fuel ECO Newcastlemax vessels under construction, is proud to be listed on Euronext Expand. We highly appreciate the support from our investors, and we are excited to take delivery of the greenest vessels of its segment, with first-class specification."
 
Top