HAUTO Höegh Autoliners

Aksjetips

Administrator
Höegh Autoliners ASA (HAUTO) er en ledende global leverandør av Roll On Roll Off transporttjenester, med en flåte på rundt 40 Pure Car and Truck Carriers som opererer i globale handelsruter. Selskapet transporterer last som biler, høye og tunge maskiner og bulk, og inkluderer de fleste av de ledende globale bil- og utstyrsprodusentene. Selskapet utvikler innovative løsninger for grønnere og mer bærekraftig sjøtransport, og har i dag de laveste utslippene i bransjen. (Kilde: Höegh Autoliners ASA).

Hjemmeside: www.hoeghautoliners.com
 

Aksjetips

Administrator
12.11.2021, 08:05:40
Euronext Growth - Mottatt søknad om opptak til handel – Höegh Autoliners ASA
Oslo Børs har mottatt søknad fra Höegh Autoliners ASA om opptak til handel på Euronext Growth.
 

Aksjetips

Administrator
25.11.2021, 14:52:18
Euronext Growth – Vedtak om opptak til handel – Höegh Autoliners ASA
Oslo Børs har mottatt søknad fra Höegh Autoliners ASA om opptak til handel på Euronext Growth.

Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i selskapet opp til handel. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Euronext Growth. Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel 29. november 2021.

Selskapsinformasjon:
Navn: HÖEGH AUTOLINERS ASA
Ticker: HAUTO
ISIN: NO0011082075
 

Aksjetips

Administrator
Pressemelding fra Euronext:

Höegh Autoliners klare for Euronext Growth

Oslo – 29. november 2021 – I dag ble bilfraktrederiet Höegh Autoliners tatt opp til handel på Euronext Growth i Oslo (ticker: HAUTO). Selskapet er en ledende global leverandør av transporttjenester for biler, store maskiner og breakbulk. Hvert år transporterer selskapet last tilsvarende om lag to millioner biler.

I forkant av børsnoteringen hentet selskapet 1208 millioner kroner i en aksjeemisjon. Inkluderes overallokerte aksjer, er den totale aksjeplasseringen på 1365 millioner kroner. Emisjonskronene vil brukes til å bygge en rekke nye lavutslippsskip. Dette er en del av selskapets program for å redusere utslipp fra virksomheten.

Tegningskursen i emisjonen ble satt til 21 kroner per aksje, noe som gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 3,9 milliarder kroner forutsatt at overtildelingsopsjonen ikke benyttes. I så fall vil markedsverdien være på 4,1 milliarder.

Höegh Autoliners er det 64. selskapet som noteres på et av markedene til Oslo Børs så langt i år, og den 57. på Euronext Growth.

– Den vellykkede noteringen på Euronext Growth viser at markedet har tillit til selskapet, vår strategi og selve forretningsmodellen. Jeg ønsker å takke både kunder, investorer, partnere og ikke minst mine kollegaer for deres bidrag til selskapet. Med den nye kapitalen som nå er tilført Höegh Autoliners, kan vi øke tempoet i vårt investeringsprogram der vi beveger oss raskt mot nullutslipp gjennom bygging av en serie med verdens største og mest miljøvennlige skip for bilfrakt, sier konsernsjef Andreas Enger i Höegh Autoliners.
 
Top