House of Control

Aksjetips

Administrator
House of Control Group AS (HOC) utvikler SaaS-løsninger (Software as a Service). Selskapets sterke vekst er muliggjort av et unikt salgsapparat, og mer enn 90 prosent av omsetningen er gjentagende abonnementsinntekter. Private og offentlige virksomheter bruker løsningene til å håndtere kontrakter og eiendeler, etterleve IFRS 16-kravene, kommunisere med leverandører og organisere innkjøp. Bedre kontroll lar brukerne kutte kostnader, spare tid og redusere risiko mens økonomistyringen blir mer treffsikker. (Kilde: House of Control Group AS).

Hjemmeside: Investor Relations

HOCa
 
16.11.2022, 08:58:16
Mottatt søknad om strykning

Oslo Børs har mottatt søknad fra House of Control Group AS om strykning av selskapets aksjer fra notering på Euronext Growth Oslo.
 
21.11.2022, 11:23:07
House of Control Group AS - Strykning

Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i House of Control Group AS fra notering på Euronext Growth Oslo. I henhold til Euronext Growth Regelbok II Oslo pkt. 3.17.2 (2), har Oslo Børs den 21. november 2022 fattet følgende vedtak: "Aksjene i House of Control Group AS strykes fra notering på Euronext Growth Oslo fra og med 23. november 2022. Siste noteringsdag vil være 22. november 2022."
 
Back
Top