HYON Hyon AS

Aksjetips

Administrator
Hyon AS (HYON) leverer rask og sikker bunkring av hydrogen til skip. Selskapet sørger for at hydrogen kan overføres fra land til skip gjennom både frittstående drivstoffløsninger og integrerte løsninger som kombinerer produksjon, lagring og distribusjon på en lekter. HYON ble etablert i 2017 og har hovedkontor i Oslo. Selskapet ønsker å akselerere energiomstillingen i den maritime sektoren, med mål om å bli den ledende leverandøren av bunkringsløsninger for hydrogen. (Kilde: Hyon AS).

Hjemmeside: www.hyon.energy
 
07.02.2022, 15:59:25
Euronext Growth - Mottatt søknad om opptak til handel – Hyon AS
Oslo Børs har mottatt søknad fra Hyon AS om opptak til handel på Euronext Growth Oslo.
 
10.02.2022, 13:21:07
Euronext Growth Oslo – Vedtak om opptak til handel – Hyon AS
Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i selskapet opp til handel. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Euronext Growth Oslo. Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo 14. februar 2022.

Selskapsinformasjon:
Navn: Hyon AS
Ticker: HYON
ISIN: NO0011204158
 
Pressemelding fra Euronext:

HYON tatt opp til handel på Euronext Growth

Oslo – 14. februar 2022 – I dag er HYON, som utvikler maritime hydrogenløsninger, tatt opp til handel på Euronext Growth (ticker: HYON). Dette er årets andre notering ved Oslo Børs’ markedsplasser, og den syvende på alle markedsplassene i Euronext.

Det norske selskapet leverer hydrogenløsninger for maritim sektor, og skal levere bunkringsteknologi til en av de første kommersielle fyllestasjonene med trykksatt hydrogen ved Hellesylt Hydrogen Hub.

Ved åpning av markedet var aksjeprisen satt til 2,34 kroner per aksje, som ga selskapet en markedsverdi på 130 millioner kroner. Selskapet hentet inn 560 millioner kroner gjennom en private placement i januar.

– HYON ble etablert i 2017 for å akselerere innfasing av hydrogen som drivstoff i maritim sektor. Vi leverer rask og sikker fylling av hydrogen til skip, fra landbaserte fyllestasjoner eller fra integrerte lekterløsninger med produksjon, mellomlagring og fylling av hydrogen. Våre løsninger fyller en manglende del i dagens hydrogenverdikjede, og bidrar til innfasing av nullutslippsdrivstoff til skip, sier Jørn Lindtvedt, administrerende direktør i HYON.
 
Back
Top