ISLAX Icelandic Salmon AS

Aksjetips

Administrator
Icelandic Salmon AS (ISLAX) er den største lakseoppdretteren på Island basert på volum, og har ni lakseoppdrettsanlegg i tre separate fjorder. Icelandic Salmon har en fullintegrert verdikjede, med kontroll over hvert ledd fra klekkeri til salg. Icelandic Salmon sine oppdrettsanlegg er strategisk plassert i vestfjordene på Island, et område som er godt beskyttet med stabile og moderate sjøtemperaturer, med gode tidevannsstrømmer, noe som skaper gunstige forhold for lakseoppdrett. (Kilde: Icelandic Salmon AS).

Hjemmeside: www.icelandicsalmon.is

Tidligere navn: Arnarlax AS (ALAX).
 
Arnarlax sikter seg inn mot notering på Merkur Market. Børsmelding fra SalMar:

18.09.2020 07:47:14:
Arnarlax - finansielle rådgivere

SalMar ASA sitt datterselskap Arnarlax AS, som gjennom sitt datterselskap Arnarlax Ehf driver med oppdrettsvirksomhet på Island, har engasjert DNB Markets som tilrettelegger i forbindelse med en mulig rettet emisjon, samt notering av selskapets aksjer på Merkur Market i løpet av 2020.

SalMar vurderer ikke nedsalg i forbindelse med transaksjonen og vil opprettholde en eierandel på over 50% i Arnarlax etter transaksjonen.

For ytterligere informasjon henvises det til melding sendt ut av Arnarlax som man kan finne på www.arnarlax.is
 
Back
Top