INIFY Inify Laboratories

Aksjetips

Administrator
Inify Laboratories AB (INIFY) leverer kreftdiagnostikk gjennom ultramoderne laboratorietjenester innen histopatologi. En heldigital, standardisert og AI-støttet arbeidsflyt brukes for å optimalisere kvaliteten og forkorte responstiden i diagnostikk, i første omgang innenfor prostatakreft. Konseptet er skalerbart og kan utvides til andre diagnoser. Selskapet stammer fra ContextVision og ble uavhengig i februar 2022. Det er basert i Sverige og notert på Euronext Growth Oslo under tickeren INIFY. (Kilde: Inify Laboratories AB).

Hjemmeside: Investor news - Inify Laboratories
 

Aksjetips

Administrator
13.06.2022, 08:08:38
Euronext Growth - Mottatt søknad om opptak til handel – INIFY Laboratories AB

Oslo Børs har mottatt søknad fra INIFY Laboratories AB om opptak til handel på Euronext Growth Oslo.
 

Aksjetips

Administrator
16.06.2022, 11:52:56
Euronext Growth Oslo – Vedtak om opptak til handel – INIFY Laboratories AB

Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i INIFY Laboratories AB opp til handel. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Euronext Growth Oslo. Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo 20. juni 2022.

Selskapsinformasjon:
Navn: INIFY Laboratories AB
Ticker: INIFY
ISIN: SE0017486103
 

Aksjetips

Administrator
Pressemelding fra Euronext:

Inify Laboratories tatt opp til handel på Euronext Growth

Oslo – 20. juni 2022 – I dag er det svenske medtech selskapet Inify Laboratories AB (ticker: INIFY) tatt opp til handel på Euronext Growth. Dette er den sjette noteringen på Euronext Growth så langt i 2022.

Inify Laboratories bygger og etablerer i dag et laboratorium som skal diagnostisere kreft gjennom analyse av vevsprøver. Laboratoriet bruker en heldigital, standardisert og AI-støttet arbeidsflyt som optimaliserer kvaliteten og forkorter responstidene i diagnostikk, i førsteomgang innen prostatakreft. Det første laboratoriet, som ligger på Campus Solna i Solna, Sverige, ventes å kunne tilby tjenester for både offentlige og private helsetjenester før sommeren 2023. Selskapet er en spin-off av ContextVision som er notert på Oslo Børs.

Ved åpning av markedet var aksjeprisen 4 kroner per aksje, noe som gir selskapet en markedsverdi på om lag 181 millioner kroner.

– Jeg er begeistret over å kunne dele at Inify Laboratories er tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo, mindre enn fem måneder etter at selskapet ble selvstendig. Med solid finansiering på 150 millioner kroner hentet inn gjennom en rettet emisjon mot støttende, langsiktige aksjonærer, ledelsen og styret, har vi alle forutsetninger på plass for å utvikle selskapet og skape dette paradigmeskiftet innenfor diagnostisering av kreft. Konseptet er skalerbart på volum, diagnoser og geografisk ekspansjon, og det gjør oss i stand til å handle raskt og skape verdier for både pasienter og klinikere. Vi tilbyr en unik, attraktiv arbeidsplass for vårt tverrfaglige team. Vi kombinerer teknisk og medisinsk ekspertise i samme organisasjon som deler visjonen om å levere verdensledende kreftdiagnostikk, sier Fredrik Palm, administrerende direktør i Inify Laboratories.

Dette er den tredje medtech noteringen i Euronext i 2022 og det åttende medtech-selskapet som noteres på Oslo Børs. Sammen har disse åtte selskapene en markedsverdi på om lag 10,2 milliarder kroner.
 
Top