Insr Insurance Group ASA

Aksjetips

Administrator
Insr Insurance Group ASA (INSR) ble etablert i 2009, og er et uavhengig skadeforsikringskonsern. Hovedkontoret ligger i Oslo. Insr har konsesjon for alle grupper av skadeforsikringer med unntak av kreditt- og kausjonsforsikringer. Konsernet betjener både privat- og næringsmarkedet gjennom partnerskap og agenter.

Hjemmeside: www.insr.io
 

Aksjetips

Administrator
24.02.2022, 08:12:34
Mottatt søknad om strykning
Oslo Børs har mottatt søknad fra Insr Insurance Group ASA om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs.
 

Aksjetips

Administrator
09.03.2022, 15:01:31
Insr Insurance Group ASA - Strykning
Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i Insr Insurance Group ASA fra notering på Oslo Børs. I henhold til Regelbok II pkt. 2.11.2(3), har Oslo Børs den 9. mars 2022 fattet følgende vedtak: "Aksjene i Insr Insurance Group ASA strykes fra notering på Oslo Børs fra og med 16. mai 2022. Siste noteringsdag vil være 13. mai 2022."
 
Top