INSTA Instabank ASA

Aksjetips

Administrator
Instabank ASA (INSTA) er en heldigital bank som tilbyr lån, sparing og forsikring til kunder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet er en liten og handlekraftig organisasjon som tilbyr kundene enkle, digitale og smidige bankløsninger. Gjennom Instabanks teknologi og paytech-ekspertise bistår banken også selskaper som vil innovere sin forretningsmodell i lys av den digitale utviklingen. Banken ble stiftet i 2016 og drives fra Oslo.

Hjemmeside: www.instabank.no/om-oss/investor
 
Instabank ble i dag tatt opp til handel på Merkur Market

– Gjennom noteringen på Børsen ligger alt nå til rette for at nye og eksisterende aksjonærer kan være med og realisere våre vekstplaner. Vi er nå på en anerkjent markedsplass, og vi får løftet kjennskapet og profilen til banken blant investorer, forretningspartnere, leverandører og kunder, sier Robert Berg, adm. direktør i Instabank, i en pressemelding.
 
Back
Top