KOLKAP-ME Kolibri Kapital ASA

Aksjetips

Administrator
Kolibri Kapital ASA (KOLKAP-ME) finansierer mikrofinansinstitusjoner, som gir lån til fattige mennesker uten tilgang til finansielle tjenester i lavinntektsland. Lånemulighetene bidrar til å løfte mennesker ut av fattigdom, og Kolibri medvirker dermed til å nå FNs mål om finansiell inkludering. Gjennom Merkur Market kan flere nordmenn bli mikroinvestorer i Kolibri og bidra til global fattigdomsbekjempelse. Kolibri får samtidig økt kapitaltilgang og en markedsplass for selskapets aksjer.

Hjemmeside: www.kolibrikapital.no
 
Top