KOMPL Komplett ASA

Aksjetips

Administrator
Komplett ASA (KOMPL) is a leading online-first electronics and IT products retailer, operating in Norway, Sweden and Denmark. Serving customers in the B2C, B2B and distribution markets, the Group is deeply focused on delivering best in class customer experience, built through decades of knowhow, expertise and deep customer commitment. Komplett Group operates an efficient and scalable business model that supports cost leadership and enables a competitive product offering. (Source: Komplett ASA).

Hjemmeside: Investor Relations | Komplett Group
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding

15.06.2021, 13:04:34
Oslo Børs godkjenner Komplett ASA for opptak til handel på Oslo Børs

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Komplett ASA opp til handel på Oslo Børs. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs. Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 13. august 2021.

Selskapsinformasjon:
Navn: Komplett ASA
Ticker: KOMPL
ISIN: NO0011016040
 

Aksjetips

Administrator
Presssemelding fra Euronext:

Komplett noteres på Oslo Børs

Oslo – 21. juni 2021 – Euronext gratulerer Komplett med noteringen på Oslo Børs i dag (ticker: KOMPL).


Komplett Group er en ledende nordisk netthandelsaktør og forhandler av elektronikk og IT, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Komplett driver en effektiv og skalerbar forretningsmodell som støtter kostnadsledelse og muliggjør et konkurransedyktig produkttilbud.

I forkant av børsnoteringen hentet Komplett 1,8 milliarder kroner i en aksjeemisjon, der nedsalg av allerede utstedte aksjer utgjorde 1,59 milliarder kroner, i tillegg til 210 millioner kroner i overallokerte aksjer, som kan benyttes av tilrettelegger for kursstabilisering. Emisjonskursen på 60 kroner gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 4,3 milliarder kroner.

– Vi jobber hardt for å styrke grunnlaget for videre vekst, slik at Komplett kan fortsette å ta markedsandeler både i forbruker- og bedriftsmarkedet. Komplett er i dag det ledende netthandelsselskapet innen elektronikk i Norden. Vi forventer at markedet for forbrukerelektronikk og IT-produkter vil fortsette å vokse i høyt tempo fremover. Komplett har en unik posisjon i dette markedet, som vi vil kunne utnytte til å vokse ytterligere. Nå ser vi frem til å invitere nye aksjonærer inn på eiersiden i Komplett, slik at de kan bli med på vår vekstreise, sier Lars Olav Olaussen, administrerende direktør i Komplett Group.
 
Top