KOMP Komplett Bank ASA

Aksjetips

Administrator
Komplett Bank ASA (KOMP) er norsk bank som tilbyr kundevennlige betalings- og finansieringsprodukter til forbrukere. Banken ble etablert i 2014 med en europeisk bankkonsesjon fra Finanstilsynet i Norge og er medlem av Bankenes Sikringsfond. Bankens vekststrategi er basert på geografisk og produktmessig diversifisering og ekspansjon. Banken har en digital, skalerbar, effektiv og lav-kost driftsmodell og drives fra Lysaker i Norge.

Hjemmeside: www.komplettbank.no


Komplett Bank ASA ble notert på Oslo Børs så sent som i slutten av forrige uke:

10.11.2017 08:20
Oslo Børs - Komplett Bank ASA - Nytt selskap til notering 10.11.2017


Nytt selskap til notering 10.11.2017:

Navn: Komplett Bank ASA
Ticker: KOMP
Instrument ID: 1303481
ISIN: NO0010694029
Segment: OBNW
MIC kode: XOSL
Instrument Type: Share (SH)
Hjemstat: NO - NORWAY
Handelsvaluta: NOK
Børsstørrelse (EMS): 500
Pålydende: NOK 1,00
Antall aksjer som tas opp til notering: 171 342 098

Komplett Bank ASA er klassifisert som " 40101010 - Diversified Banks" i GICS (Global Industry Classification Standard)
 
Back
Top