KRAB Kraft Bank ASA

Aksjetips

Administrator
Kraft Bank ASA (KRAB) tilbyr refinansiering av lån med pant i bolig, og lån uten sikkerhet til personer som på grunn av utfordrende økonomi og/eller betalingsproblemer ikke får refinansiert i ordinær bank. Kraft Bank er en uavhengig bank med kontor i Sandnes. Banken har kun utlån til og innskudd fra privatpersoner i Norge. Kraft Bank er medlem av Bankenes Sikringsfond. (Kilde: Kraft Bank ASA).

Hjemmeside: Investor - Kraft Bank
 
Selskapsmelding:

2018-11-21 12:24:32
Kraft Bank ASA - Åpner for innskudd og oppdatering utlånsvolum

På grunn av høy vekst i utlån til kunder med økonomiske utfordringer, åpnet Kraft Bank i dag sin innskuddsløsning mer enn 5 måneder tidligere enn opprinnelig planlagt. Ved utgangen av oktober 2018 var utlån til kunder 229 millioner kroner. I investorpresentasjonen fra januar var planen 77 millioner kroner i utlån til kunder per utgangen av oktober.

Innskudd fra kunder vil legge til rette for å kunne fortsette veksten banken har hatt siden oppstart 29. mai 2018.

Banken tar imot innskudd fra privatpersoner på mellom 50.000 kroner og 2.000.000 kroner og tilbyr per i dag en rente på 2,0 %.
Løpende priser finnes på Finansportalen.no.

Kraft Bank er medlem av Bankenes Sikringsfond. Dette innebærer at våre kunder er dekket av de innskuddsgarantier som gjelder for norske banker.
 
Back
Top