Kripos har siktet flere personer for drapsforsøket på William Nygaard

Pluto

Medlem
Etter det NRK forstår, tilhører de siktede et fundamentalistisk miljø. Hvis denne saken blir løst, er det kanskje flere som må bite i seg uttalelser som at den første terroristen på norsk jord i nyere tid, hadde blondt hår og blå øyne (med referanse til terroristen Anders Behring Breivik).

Skuddene mot William Nygaard: Flere siktet for attentatet

Utdrag:
Kripos har siktet flere personer for drapsforsøket på forlagsdirektør William Nygaard i 1993. De er også siktet for å ha angrepet betydelige samfunnsinteresser.

Attentatet mot Nygaard rystet Norge. Det ble satt i sammenheng med at William Nygaard var ansvarlig for å utgi boken «Sataniske vers». Irans åndelige leder, ayatollah Rohollah Khomeini, hadde utstedt en dødsdom over alle som bidro til å utgi boka, fordi han mente den spottet islam.

Fundamentalistisk miljø
De siktede oppholder seg i utlandet. Etter det NRK erfarer har personene blitt etterforsket i saken tidligere, uten å ha hatt formell status som mistenkte eller siktede.

Kripos har fått såpass mange nye opplysninger at de i samråd med riksadvokaten og statsadvokaten i Oslo har valgt å sikte både den antatte skytteren og hans medhjelpere. Etter det NRK forstår tilhører de siktede et fundamentalistisk miljø.
 

Pluto

Medlem
– Nygaard-saken er den største politiskandalen i norsk historie

Direktøren i Fritt Ord, Knut Olav Åmås, mener etterforskningen kom galt ut fra starten fordi politiet ikke koblet drapsforsøket til politikk og religion.

Knebling av ytringsfriheten
Da Nygaard ble skutt utenfor sin bolig, hadde forlagsdirektøren opplevd protester og trusler i forbindelse med utgivelsen av «Sataniske vers» av forfatteren Salman Rushdie.

– Det var store demonstrasjoner den gangen, nokså like de vi så 20 år senere mot karikaturtegningene. Den krenkelses-tankegangen og forsøk på religiøs knebling av ytringsfriheten, begynte for alvor med Rushdie-saken og Nygaards-publiseringen av Rushdies bok, sier Åmås.
 

Pluto

Medlem
Kommentar fra Hans Rustad på document.no:

Fatwaen ruller videre

Fatawen er noe av det mest imperialistiske verden hadde sett inntil da: En politisk-religiøs dødsdom som krevde gyldighet over hele verden. Iran oppfordret alle muslimer til å drepe Rushdie og hans «medhjelpere».
 
Top