KYOTO Kyoto Group AS

Aksjetips

Administrator
Kyoto Group AS (KYOTO) ble stiftet i 2016 for å utvinne energi fra fornybare kilder som sol- og vindkraft og anvende den for å redusere CO2-fotavtrykket for industriell termisk belastning. Kyoto planlegger å drive og selge HeatCube termiske batterier, som muliggjør industrielt forbruk av lavvarme fra overskytende sol- og vindenergi. Kyoto vil også operere Kyotopia SCADA og energiledelsessystem, som styrer forbruket av fornybar energi og sikrer lave kostnader og CO2-nøytralitet.

Hjemmeside: Investors » Kyoto Group AS
 

Aksjetips

Administrator
Pressemelding fra Euronext:

Kyoto lader på Børsen

Oslo, 24. mars 2021
– Batteriprodusenten Kyoto ble i dag tatt opp til handel på Euronext Growth (ticker: KYOTO).

Kyoto fokuserer på termiske batterier basert på varme fra overskytende sol- og vindenergi.

– Våre termiske batterier gjør det mulig for fornybar energi å avkarbonisere industriell varmeproduksjon, som i dag er 90% basert på fossilt brensel. Varmelagring er et voksende marked med potensial på flere milliarder dollar, og Kyoto Group er godt posisjonert til å bli markedsleder, sier Christian Blom, COO og fungerende administrerende direktør i Kyoto Group.

Nylig hentet selskapet 125 millioner kroner gjennom utstedelse av nye aksjer. Inkluderes overallokerte aksjer, som kan benyttes av tilrettelegger for kursstabilisering, var den totale aksjeplasseringen 150 millioner kroner.

– Vi skalerer nå opp for vekst basert på vår velprøvde teknologi og modulære design for rask industriell utrulling som skal gi kommersiell verdi og redusere CO2-fotavtrykket for våre kunder, fortsetter Blom.

Emisjonskursen på 62,50 kroner gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 526 millioner kroner.
 
Top