LAKS Lakseprisene

Aksjetips

Administrator
2021 ble tidenes beste år for norsk sjømateksport. Totalt eksporterte Norge 3,1 millioner tonn sjømat til en verdi av 120,8 milliarder kroner i fjor. Det er rekord i både volum og verdi og tilsvarer 42 millioner måltider hver eneste dag – året rundt.

De største artene
Slik var sjømateksporten i 2021, fordelt på eksportverdien av de største artene og sammenlignet med året før:
  1. Laks 81,4 milliarder kroner (+16 prosent)
  2. Torsk 9,8 milliarder kroner (+2 prosent)
  3. Makrell 5,9 milliarder kroner (+18 prosent)
  4. Sild 4,2 milliarder kroner (+11 prosent)
  5. Ørret 4 milliarder kroner (+5 prosent)
  6. Sei 2,5 milliarder kroner (+7 prosent)
 

Aksjetips

Administrator
Én stor enkelthendelse stod for mesteparten av rømt oppdrettslaks i fjor. De fleste rømmingshendelsene skjedde i forbindelse med arbeidsoperasjoner.

Foreløpige tall viser at det rømte ca. 61 000 oppdrettslaks og ca. 7700 regnbueørret i 2021.
 
Top