LAKS Lakseprisene

Aksjetips

Administrator
Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på i overkant av 21 000 tonn.

Samtidig har departementet fastsatt innretningen for tildelingsrunden i 2022, med fordeling av veksten til henholdsvis fastpris og auksjon. Dette etter høring tidligere i år. Den faste prisen er satt til kr 200 000 per to
 
Top