LAKS Lakseprisene


Laksekrakk
Dagens store nyhet var regjeringens beslutning om å innføre grunnrentebeskatning. Regjeringen vil innføre skatt og hente anslagsvis 33 milliarder kroner ekstra fra kraft og laks.

– Måsøval vil bli påvirket aller mest fordi de har mest av oppdretten i Norge, og deretter vi jeg si SalMar. Deretter er det Lerøy og Grieg Seafood, mens Mowi blir minst påvirket av de store børsnoterte selskapene som har oppdrett i Norge, sa Pareto-analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen til Finansavisen.

Aller verst gikk det med aksjekursen til SalMar, som falt med 30,31 prosent, til 379,80 kroner aksjen. Den ble etterfulgt av Lerøy Seafood (ned 27,52 prosent), Grieg Seeafood (ned 26,65 prosent), NRS (ned 22,91 prosent), Austevoll (ned 21,71 prosent), Måsøval (ned 22,62 prosent) og Mowi (ned 18,91 prosent).

– Forslaget er meget næringsfiendtlig og vil få alvorlige konsekvenser dersom ikke kystens folk, og den ansvarlige delen av Stortinget, bruker høringsrunden godt og stanser forslaget, skriver Lerøy Seafood i en melding.
 
Finansdepartementet sende i dag på høyring eit framlegg til innretning av grunnrenteskatt for havbruksnæringa. Sjølv om utforminga ikkje er endeleg avgjord, kan framlegget påverke aktørane si verdsetjing av produksjonskapasitet.

– Ny informasjon om rammevilkår kan gjere at fleire aktørar ønskjer å delta i auksjonen 12. oktober. Derfor opnar vi auksjonspåmeldinga og forlenger fristen for registrering til 6. oktober, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i ei pressemelding.

Statsråden har også vedteke å gi alle aktørar som kjøpte kapasitet til fastpris tidlegare i år, tilbod om å heve kjøpet mot tilbakebetaling av fullt vederlag.
 
Årets statsbudsjett skulle være syretesten for regjeringens distriktspolitikk, påpeker Nettverk fjord- og kystkommuner, som kritiserer regjeringens forslag til grunnrentebeskatning på havbruk.

– Dessverre kan regjeringens forslag til grunnrentebeskatning på havbruk virke mot sin hensikt, og slå svært uheldig ut for Norges verdiskaping og arbeidsplasser og bosetting i distriktene.

Det sier Hitra-ordfører Ole L. Haugen, som også er styreleder i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK), i en pressemelding. Nettverket består av 78 norske kommuner langs hele den norske kysten som er vertskap for havbruksnæringen.
 

Sjømataksjene falt tungt igjen, etter onsdagens store nyhet om regjeringens forslag om lakseskatt. Mowi endte ned 3,2 prosent til 133,55 kroner og SalMar ned 1,1 prosent til 375,80 kroner. Lerøy Seafood falt 8,1 prosent til 38,80 kroner, og Austevoll Seafood falt 6,3 prosent til 67,95 kroner. Grieg Seafood endte ned 2,8 prosent til 69,05 kroner.

Bakkafrost falt hele 12,8 prosent til 414,60 kroner ettersom også Færøyene jobber med skatteforslag. Havbrukskonsernet NTS falt hele 18,1 prosent til 95,00 kroner.
 
– Vi vil vente på en klarere forståelse av kunngjøringen i forrige uke og det endelige forslaget til grunnrenteskatt, sier konsernsjef i Cermaq Group AS, Steven Rafferty.

– Med bakgrunn i det nye forslaget har vi ikke noe annet valg enn å legge investeringsplaner på is. Forslaget vil påvirke vekst og jobbskaping i mange kystkommuner vi opererer i, sier Rafferty.
 
Back
Top