LSG Lerøy Seafood Group ASA

Aksjetips

Administrator
Lerøy Seafood Group ASA (LSG) sin kjernevirksomhet er distribusjon, salg og markedsføring av sjømat, videreforedling av sjømat, produksjon av laks, ørret og andre arter, samt produktutvikling. Konsernet utøver sin virksomhet gjennom datterselskaper i Norge, Sverige, Frankrike og Portugal samt et nettverk av salgskontorer som sikrer tilstedeværelse i de viktigste markedene både nasjonalt og internasjonalt.

Hjemmeside: www.leroyseafood.com
 

Aksjetips

Administrator
Lerøy doblet bunnlinjen

Lerøy Seafood melder om et resultat etter skatt på 557,27 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot 277,13 millioner kroner i samme periode året før. Resultatet før skatt ble 711,44 millioner kroner, sammenlignet med 351,61 millioner kroner året før.
 
Top