LSG Lerøy Seafood Group ASA

Aksjetips

Administrator
Lerøy Seafood Group ASA (LSG) sin kjernevirksomhet er distribusjon, salg og markedsføring av sjømat, videreforedling av sjømat, produksjon av laks, ørret og andre arter, samt produktutvikling. Konsernet utøver sin virksomhet gjennom datterselskaper i Norge, Sverige, Frankrike og Portugal samt et nettverk av salgskontorer som sikrer tilstedeværelse i de viktigste markedene både nasjonalt og internasjonalt.

Hjemmeside: www.leroyseafood.com

LSGa
 

Aksjetips

Administrator
Lerøy doblet bunnlinjen

Lerøy Seafood melder om et resultat etter skatt på 557,27 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot 277,13 millioner kroner i samme periode året før. Resultatet før skatt ble 711,44 millioner kroner, sammenlignet med 351,61 millioner kroner året før.
 

Aksjetips

Administrator
Resultatet før skatt ble 259,90 millioner kroner, sammenlignet med minus 188,71 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 1.098 millioner kroner.
 

Aksjetips

Administrator
Prisoppnåelsen på ørret har ifølge finansdirektør i Lerøy Seafood, Sjur Malm, hatt en negativ effekt i kvartalet.

- Prisoppnåelsen på ørret har vært rundt 12 kroner lavere enn for laks, som har påvirket fjerde kvartal negativt. Det ble stang ut på slutten av året, i november og desember, sier han på selskapets kvartalspresentasjon tirsdag, ifølge TDN Direkt.

Kjønnsmodning har ifølge Malm ført til lavere priser.

- Vi har rett og slett bommet på kvaliteten. Når ørreten mister den fine rødfargen er det vanskelig å få en god pris på fisken. Det har nok noe med utsett-mønsteret å gjøre, og dette vil påvirke oss inn i 2019, sier han.
 
Top