MSEIS Magseis Fairfield ASA

Aksjetips

Administrator
Magseis Fairfield ASA (MSEIS) is a rapidly growing Norwegian geophysical company providing ocean bottom seismic ("OBS") acquisition. The Company's proprietary Marine Autonomous Seismic System ("MASS") enables highly cost-efficient acquisition and delivers superior data quality. The Company is headquartered in Oslo, Norway and has offices in Norway, Sweden, the United States and Singapore.

Hjemmeside: www.magseis.com
 

Aksjetips

Administrator
Mer arbeid til Magseis - hegnar.no

Havbunnseismikkselskapet Magseis har, sammen med sin partner BGP, blitt tildelt en forlengelse av den pågående kontrakten med BGP Arabia og Saudi Aramco for å innhente ytterligere havbunns-seismikkdata i Rødehavet, opplyses det i en melding tirsdag morgen.
 

Aksjetips

Administrator
Magseis varsler kjempeemisjon - hegnar.no

Magseis har hyret inn ABG Sundal Collier og Arctic Securities som tilretteleggere for en rettet emisjon med bruttoproveny på opptil 300 millioner kroner, går det frem av en børsmelding.

Emisjonen rettet mot eksisterende aksjonærer og andre norske og internasjonale investorer, er delt inn i to transjer.

Selskapet har mottatt forhåndstegninger på rundt 50 millioner kroner fra en gruppe primærinnsidere, inklusive Anders Farestveit, Jan Gateman, Jan Grimnes, Per Christian Grytnes, Mikkel Ektvedt, Ivar Gimse, Shell Technology Ventures og AS Clipper.
 

Aksjetips

Administrator
Kjempeemisjon i boks i Magseis - hegnar.no

Like over midnatt kom meldingen om at selskapet hadde hentet inn 300 millioner kroner, fordelt på 6.089.239 aksjer i første transje og 10.577.428 aksjer i andre transje.

Emisjonen, som var betydelig overtegnet, gjøres til kurs 18 kroner.

Nettoprovenyet vil gå til finansiering av selskapets vekstplaner, samt generelle selskapsformål.
 

Aksjetips

Administrator
26.04.2018, 16:01:07
Søknad om overføring av notering til Oslo Børs

Magseis ASA har fremsatt søknad til Oslo Børs om overføring av notering av selskapets aksjer fra Oslo Axess til Oslo Børs.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

30.05.2018, 11:15:28
Vedtatt overføring av notering fra Oslo Axess til Oslo Børs

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Magseis ASA opp til notering på Oslo Børs.
Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs.
Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 16. juli 2018.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

01.06.2018, 08:20:01
Oslo Børs - Magseis ASA overføres til Oslo Børs fra 01.06.2018

Det vises til melding 30.05.2018. Magseis ASA vil fra og med 01.06.2018 overføres fra Oslo Axess til Oslo Børs. Aksjene i Magseis ASA vil noteres med følgende parametere:

Ny - Segment: OBMA
Ny - MIC kode: XOSL
Ingen endring - Instrument ID: 1301093
Ingen endring - Handelsvaluta: NOK
Ingen endring - Hjemstat: NO - Norge
Ingen endring - ISIN: NO0010663669
 

Aksjetips

Administrator
11.01.2023, 07:48:28
Mottatt søknad om strykning
Oslo Børs har mottatt søknad fra Magseis Fairfield ASA om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs.
 

Aksjetips

Administrator
11.01.2023, 08:40:32
Magseis Fairfield ASA - Strykning
Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i Magseis Fairfield ASA fra notering på Oslo Børs og har truffet følgende vedtak:
“Aksjene i Magseis Fairfield ASA strykes fra notering på Oslo Børs fra og med 12. januar 2023. Siste noteringsdag vil være 11. januar 2023.”
 
Top