MAS Måsøval AS

Aksjetips

Administrator
Måsøval AS (MAS) er pionerer innen norsk havbruket og har ambisjoner om å skape verdier langt utover selskapets egne økonomiske resultater. Siden 1992 har vi driftet og utviklet en lang rekke selskaper innen havbruksnæringen, som alle bidrar til positive ringvirkninger og verdiskaping i hele landsdelen og regionen. Dette gjør vi med stort hjerte for både kysten og naturen vi er en del av. (Kilde: Måsøval AS).

Hjemmeside: www.masoval.no

MASa
 

Aksjetips

Administrator
Melding fra Oslo Børs i går:

15.06.2021, 12:45:03
Euronext Growth - Vedtak om opptak til handel – Måsøval AS

Oslo Børs har mottatt søknad fra Måsøval AS om opptak til handel på Euronext Growth. Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i selskapet opp til handel. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene for Euronext Growth. Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel 17. juni 2021.

Selskapsinformasjon:
Navn: Måsøval AS
Ticker: MAS
ISIN: NO0010974983
 
Top