MVE MatvareExpressen

Aksjetips

Administrator
MatvareExpressen AS (MVE) er en innovativ leverandør av dagligvarer og storhusholdningsprodukter. Vi fokuserer på internettbasert handel for profesjonelle kunder. Kunden kan få alt av matvarer på ett sted. Dette reduserer miljøavtrykket og gir en positiv innflytelse på de lokalsamfunnene vi opererer i. På samme tid gir dette oss konkurransefortrinn og muligheter for lønnsom og skalerbar vekst. Selskapet har sitt hovedkontor i Haugesund, og har avdelinger i Stavanger, Bergen, Kristiansand og Oslo. (Kilde: MatvareExpressen AS).

Hjemmeside: https://ny.mve.no/investor
 
08.09.2023, 10:00:14
Euronext Growth - Mottatt søknad om opptak til handel – Matvareexpressen AS

Oslo Børs har mottatt søknad fra Matvareexpressen AS om opptak til handel på Euronext Growth Oslo.
 
27.09.2023, 09:51:57
Euronext Growth Oslo – Vedtak om opptak til handel – MatvareExpressen AS

Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i MatvareExpressen AS opp til handel. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Euronext Growth Oslo. Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo 29. september 2023.

Selskapsinformasjon:
Navn: MatvareExpressen AS
Ticker: MVE
ISIN: NO0013008664
 
Back
Top