MWTR Meltwater B.V.

Aksjetips

Administrator
Meltwater B.V. (MWTR) leverer kunnskap om innhold på nett og i media, og undersøker hver dag millioner av innlegg i sosiale medier, blogger og nyheter. Meltwater hjelper selskaper til å fatte bedre beslutninger basert på fakta og innsikt fra utsiden. Selskapet ble etablert i Oslo i 2001 og har nå hovedkontor i San Francisco, California og 50 kontorer på seks kontinenter. Selskapet har 1700 ansatte og 28 000 bedrifter som kunder, inkludert ledende aktører i en rekke industrier og sektorer. (Kilde: Meltwater B.V.).

Hjemmeside: Investor Relations
 

Aksjetips

Administrator
29.11.2021, 11:06:42
Søknad om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Oslo Børs
Oslo Børs har mottatt søknad fra Meltwater B.V. om overføring av aksjer tatt opp til handel på Euronext Growth til Oslo Børs.
 

Aksjetips

Administrator
08.12.2021, 16:14:06
Oslo Børs - Vedtatt overføring av notering fra Euronext Growth til Oslo Børs – Meltwater B.V.
Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Meltwater B.V. opp til notering på Oslo Børs. Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs. Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 11. februar 2022.
 
Top