MRCEL-ME Mercell Holding AS

Aksjetips

Administrator
Mercell Holding AS (MRCEL-ME). Mercell er en digital plattform for offentlige anskaffelser, hvor innkjøpere og leverandører møtes på en unik, webbasert markedsplass. Mercell gjør offentlige innkjøp sikre og transparente, og bidrar til effektiv og rettferdig konkurranse av hele innkjøpsprosessen. Selskapet er i dag den ledende aktøren i Norden og bygger på en forretningsmodell med store nettverkseffekter. Mercell har som mål å bli den ledende aktøren i Europa.

Hjemmeside: www.mercell.no
 

Aksjetips

Administrator
Utdrag av pressemelding fra Oslo Børs i dag 09.07.2020:

Mercell nytt tilskudd til en voksende IT-sektor på Børsen

IT-selskapet Mercell ble i dag tatt opp til handel på Merkur Market. IT er en stadig viktigere sektor på Oslo Børs. Mercell hentet 450 millioner friske kroner gjennom en aksjeemisjon i forkant av noteringen, og ønsker å bli ledende i Europa.

– Vi har opplevd en enorm interesse fra både norske og utenlandske investorer, og emisjonen ble mer enn ti ganger overtegnet. Kapitalinnhentingen posisjonerer oss godt for å nå målet om å bli Europas ledende aktør innen vår industri, sier Terje Wibe, konsernsjef i Mercell.

Mercell leverer en digital plattform for offentlige anskaffelser, hvor innkjøpere og leverandører møtes på en unik, webbasert markedsplass.

– Dette er en anerkjennelse av Mercell som selskap, vår forretningsmodell og strategi. Det er en tillitserklæring til hele organisasjonen og noe vi skal forvalte godt når vi nå utvikler selskapet videre, til det beste for alle våre aksjonærer, sier Wibe om interessen for emisjonen.
 
Top