MNTR Mintra Holding AS

Aksjetips

Administrator
Mintra Holding AS (MNTR). Mintrakonsernet er et norsk programvareselskap spesialisert innen digital læring og forvaltning av humankapital. Produktene brukes av over 1,4 millioner mennesker hos mer enn 3600 kunder over hele verden. Vår programvare og læringsverktøy gjør det mulig for selskaper å utvikle og posisjonere sine ansatte i ulike sektorer, inkludert innen energi, maritim virksomhet, bygg og anlegg, luftfart og fiske, som gjør Mintra til en ledende aktør for å skape sikkerhet for trygt arbeidsmiljø i utsatte områder. (Kilde: Mintra Holding AS).

Hjemmeside: Investors Relations
 
25.01.2024, 08:36:58
Mottatt søknad om strykning

Oslo Børs har mottatt søknad fra Mintra Holding AS om strykning av selskapets aksjer fra notering på Euronext Growth Oslo.
 
31.01.2024, 16:27:39

Mintra Holding AS - Strykning​

Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i Mintra Holding AS fra notering på Euronext Growth Oslo. I henhold til Euronext Growth Oslo Regelbok Del II pkt. 3.17.2 (2), har Oslo Børs den 31. januar fattet følgende vedtak: «Aksjene i Mintra Holding AS strykes fra notering på Euronext Growth Oslo fra og med 2. februar 2024. Siste noteringsdag vil være 1. februar 2024»
 
Back
Top