MONO-ME Monobank ASA

Aksjetips

Administrator
Monobank ASA (MONO-ME) er en nettbank som tilbyr personlån og høyrentekonto til privatmarkedet. Monobank ble etablert i Bergen i november 2015 med konsesjon fra Finanstilsynet. Banken er medlem av Bankenes Sikringsfond, noe som innebærer at alle bankinnskudd inntil to millioner kroner er dekket av innskuddsgarantien fra sikringsfondet.

Hjemmeside: www.monobank.no
 
Top