MPCC MPC Container Ships ASA

Aksjetips

Administrator
MPC Container Ships ASA (MPCC) was formed in April 2017 with a management that has been active in the shipping industry for decades. Its main business activity is to own and operate a fleet of container ships, focusing on the feeder segment between 1,000 and 3,000 TEU. Specifically, the Company seeks to capitalize on favorable market fundamentals and historically low asset values in the container feeder segment. The Company is registered and has its business office in Oslo, Norway.

Hjemmeside: www.mpc-container.com
 

Aksjetips

Administrator
Selskapsmelding:

11.12.2017 15:52
Vessel Acquisitions

Oslo, 11 December 2017 - MPC Container Ships AS (the "Company") is pleased to announce that it has entered into agreements to acquire "Vilana" (tbn "AS Cleopatra"), "Cap Pasado" (tbn "AS Christiania") and "Cap Blanche" (tbn "AS Carlotta"), three 2,742 TEU vessels built in 2006 at Aker MTW Werft, Germany. The total purchase price for the three vessels is USD 31.9m.

Physical takeover of the vessels is expected to take place before year end, lifting the fleet of the Company to 39 vessels.
 

Aksjetips

Administrator
MPC Container Ships AS har inngått avtale om å kjøpe ytterligere to skip. Selskapsmelding:

20.12.2017 09:08
Vessel Acquisitions

Oslo, 20 December 2017 - MPC Container Ships AS (the "Company") is pleased to announce that it has entered into agreements to acquire "Annika" and "Antigoni", two 987 and 1,049 TEU vessels built in 2008 at Daesun Shipbuilding, South Korea. The total purchase price for the two vessels is USD 16.1m.

Physical takeover of the vessels is expected to take place in January 2018, lifting the fleet of the Company to 41 vessels.
 

Aksjetips

Administrator
MPC Container Ships AS søker om notering på Oslo børs, alternativt Oslo Axess. Aksjen handles i dag på Merkur Market. Selskapsmelding:

22.12.2017 17:24
Oslo Børs - Mottatt søknad om notering - MPC Container Ships AS

Oslo Børs har mottatt søknad fra MPC Container Ships AS om notering på Oslo Børs, alternativt Oslo Axess.

Selskapets løpende informasjonsplikt fastsatt i Verdipapirhandelloven §§ 5-1, 5-2 og 5-3 gjelder fra søknadstidspunktet.

Selskapsinformasjon:

Navn: MPC Container Ships AS
Ticker: MPCC
ISIN: NO0010791353
 

Aksjetips

Administrator
MPC Container Ships AS endrer navn til MPC Container Ships ASA. Selskapsmelding:

25.01.2018 08:54
MPCC: Registration of conversion - change of name

Oslo, 25 January 2018 - The conversion of MPC Container Ships to a public limited liability company (ASA) was registered with the Register of Business Enterprises today. The new name of the company is MPC Container Ships ASA.
 

Aksjetips

Administrator
25.01.2018 12:24
Oslo Børs godkjenner MPC Container Ships ASA for notering på Oslo Axess

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i MPC Container Ships ASA opp til notering på Oslo Axess.
Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Axess.

Børsdirektøren fastsetter første noteringsdag, senest 9. mars 2018.
 

Aksjetips

Administrator
MPC Container Ships ASA forventes å bli notert på Oslo Axess fra og med 29.01.2018. Selskapsmelding:

25.01.2018 19:34
Approved prospectus for listing of MPC Container Ships' shares on Oslo Axess

Oslo, 25 January 2018 - Reference is made to the stock exchange announcement published on 22 December 2017 regarding MPC Container Ships ASA's (the "Company") submission of an application for listing of the Company's shares on Oslo Axess and the stock exchange announcement published on 25 January 2018 regarding the board of directors of Oslo Børs to approve the Company's shares for listing on Oslo Axess.

The Financial Supervisory Authority of Norway has today approved a prospectus dated 25 January 2018 (the "Prospectus") for listing of the Company's shares on Oslo Axess. The Prospectus will be available at the Company's website: www.mpc-container.com.

The first day of trading on Oslo Axess is expected to be 29 January 2018.
 

Aksjetips

Administrator
26.01.2018 08:42
Oslo Børs - MPC Container Ships ASA - Nytt selskap til notering 29.01.2018
Nytt selskap til notering 29.01.2018:

Navn: MPC Container Ships ASA
Ticker: MPCC
*Instrument ID: 1303147
ISIN: NO0010791353 (uforandret)
Segment: OAX
MIC kode: XOAS
Tick tabell: OBEQ_PT_0 (uforandret )
Instrument Type: Share (SH)
Hjemstat: NO - NORWAY
Handelsvaluta: NOK
Børsstørrelse (EMS): 150
Pålydende: NOK 10,-
Antall aksjer som tas opp til notering: 65 253 000

MPC Container Ships ASA er klassifisert som "20303010 - Marine" i GICS
(Global Industry Classification Standard)

* Det vises til melding vedrørende søknad om notering på Oslo Axess offentliggjort 22.12.2017. Da selskapets aksjer frem til nå har vært tatt opp til handel på Merkur Market, videreføres instrument ID. I tillegg anbefales medlemmene å slette egne overnattende ordre før kl. 16:45 da ticker i dette tilfellet endres fra MPCC-ME til MPCC. Etter kl. 16:45 vil overnattende ordre bli slettet av Oslo Børs.
 

Aksjetips

Administrator
I samsvar med ovenstående, er trådprefiks og tagg for denne tråden nå endret fra MPCC-ME til MPCC.
 

Aksjetips

Administrator
Både analytikere og bjellesauer digger MPC Container Ships - hegnar.no

Mandag ringte containerrederiets ledelse i bjellen på Oslo Børs. Både bjellesauer og analytikere digger aksjen, og forventer stor oppside.

Rederiet har ikke vært i drift i helt år enda, men allerede har det bygget opp en flåte på 41 containerskip med plass til mellom 1.000 og 3.000 containere til en total kjøpspris på rundt 346 millioner dollar, tilsvarende 2,7 milliarder kroner.

Det tilsvarer en rabatt på 44 prosent sammenlignet med nybyggingsparitet, opplyser rederiet i en fersk presentasjon. Oppsiden til det 20-årige historiske gjennomsnittet er dermed på 74 prosent.
 

Aksjetips

Administrator
MPC Container Ships ASA har kjøpt to nye skip for 21,8 millioner dollar. Børsmelding:

30.01.2018 19:24
Vessel Acquisitions

Oslo, 30 January 2018 - MPC Container Ships ASA (the "Company") is pleased to announce that it has entered into agreements to acquire two 2,800 TEU vessels built in 2006 at Hyundai Mipo Dockyard, South Korea (tbn "AS CAROLINA" and "AS CAMELLIA"). The total purchase price for the two vessels is USD 21.8m.

Physical takeover of the vessels is expected to take place in February 2018, lifting the fleet of the Company to 43 vessels.
 

Aksjetips

Administrator
MPC Container Ships ASA har kjøpt enda et skip, denne gang for 10,5 millioner dollar. Børsmelding:

31.01.2018 08:57
Vessel acquisition

Oslo, 31 January 2018 - MPC Container Ships ASA (the "Company") is pleased to announce that it has today entered into an agreement to acquire a 2,800 TEU vessel built in 2006 at Hyundai Mipo Dockyard, South Korea (tbn "AS CLEMENTINA"). The purchase price for the vessel is USD 10.5m.

Physical takeover of the vessel is anticipated to take place in the first quarter of 2018, lifting the fleet of the Company to 44 vessels.
 

Aksjetips

Administrator
Selskapsmelding:

13.02.2018 12:50
Mottatt søknad om midlertidig opptak til handel på Merkur Market

Oslo Børs har mottatt fra MPC Container Ships ASA søknad om midlertidig opptak av nyutstedte aksjer til handel på Merkur Market. De nye aksjene som søkes tatt opp til handel er utstedt i forbindelse med en gjennomført rettet emisjon, jf. tidligere børsmeldinger av 6. februar og 7. februar 2018. De nye aksjene tas opp til midlertidig handel i perioden fra og med 15. februar 2018 til noteringsprospektet blir kontrollert og godkjent av Finanstilsynet. Dette prospektet forventes å kunne foreligge rundt 5. april 2018. Aksjene vil deretter så snart som mulig flyttes over til, og noteres på, Oslo Axess.

De nye aksjene som tas opp til midlertidig handel på Merkur Market har en annen ISIN og ticker sammenlignet med selskapets aksjer som er notert på Oslo Axess.

- Ticker: MPCB-ME
- ISIN: NO0010816002
 

Aksjetips

Administrator
16.02.2018 12:49
MPCB-ME Opptak av nyutstedte aksjer til midlertidig handel på Merkur Market 19.02.2018

Nyutstedte aksjer tas opp til midlertidig handel på Merkur Market 19.02.2018:

Navn: MPC Container Ships ASA
Ticker: MPCB-ME
Instrument ID: 1303865
ISIN: NO0010816002
Oppgjørstype: Ikke clearing (Bilateralt oppgjør)
Segment: MERK
MIC kode: MERK
Instrument Type: Share (SH)
Handelsvaluta: NOK
Børsstørrelse (EMS): 150
Pålydende: NOK 10,-
Antall aksjer som tas opp til handel: 11.750.000

De nye aksjene som tas opp til midlertidig handel på Merkur Market har en annen ISIN og ticker sammenlignet med selskapets aksjer som er notert på Oslo Axess.

De nye aksjene tas opp til midlertidig handel i perioden fra og med 19. februar 2018 til noteringsprospektet blir kontrollert og godkjent av Finanstilsynet. Dette prospektet forventes å kunne foreligge rundt 5. april 2018. Aksjene vil deretter så snart som mulig flyttes over til, og noteres på, Oslo Axess.

MPC Container Ships ASA er klassifisert som "20303010 - Marine" i GICS (Global Industry Classification Standard)
 

Aksjetips

Administrator
Selskapsmelding:

21.02.2018 16:14
Søknad om overføring av notering til Oslo Børs

MPC Container Ships ASA har fremsatt søknad til Oslo Børs om overføring av notering av selskapets aksjer fra Oslo Axess til Oslo Børs.
 

Aksjetips

Administrator
MPC Container Ships ASA kjøper containerskipet SITC Makassar for 9,9 millioner dollar, inkludert arbeidskapital. Selskapsmelding:

04.04.2018 10:47
Vessel acquisition

Oslo, 4 April 2018 - MPC Container Ships ASA (OSE: MPCC, the "Company") is pleased to announce that it has entered into an agreement to acquire "SITC Makassar" (tbn "AS Patricia"), a 2,496 TEU vessel built in 2006 in Germany. The vessel will be acquired for USD 9.9m, including initial working capital.

The vessel will be taken over by the Company's 50/50 joint venture in the course of April 2018.


Nylig kjøpte rederiet fem containerskip, som da ble drevet av Simatech Shipping & Forwarding i Dubai:
MPC Container Ships kjøper fem skip - hegnar.no
 

Aksjetips

Administrator
Selskapet er nå blitt notert på Oslo Børs. Børsmelding:

03.05.2018, 08:20:00
Oslo Børs - MPC Container Ships ASA overføres til Oslo Børs fra 03.05.2018
Det vises til melding 21.03.2018.

MPC Container Ships ASA vil fra og med 03.05.2018 overføres fra Oslo Axess til Oslo Børs.

Aksjene i MPC Container Ships ASA vil noteres med følgende parametere:

Ny - Segment: OBMA
Ny - MIC kode: XOSL
Ingen endring - Instrument ID: 1303147
Ingen endring - Handelsvaluta: NOK
Ingen endring - Hjemstat: NO - Norge
Ingen endring - ISIN: NO0010791353
 
Top