Mye gikk galt før KNM Helge Ingstad kolliderte med Sola TS

Perestroika

Nytt medlem
Natt til torsdag 08.11.2018 kolliderte fregatten KNM Helge Ingstad med det 250 meter lange tankskipet MT Sola TS i Hjeltefjorden, nær Stureterminalen i Øygarden. Jeg oppretter denne tråden for å fokusere på at kollisjonen kan ha inntruffet som følge av mulig svikt i flere ledd, ikke bare om bord på fregatten, noe jeg etter hvert kommer tilbake til. Dette er et av de første nyhetsoppslagene om kollisjonen:

Fregatt og tankskip kollidert – stor redningsaksjon

ØYGARDEN (NRK): Fregatten KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet Sola TS ved Stureterminalen i Øygarden. 137 personer ble reddet i land.

Det var klokken 04.03 natt til torsdag at Hovedredningssentralen ble varslet om en alvorlig skipsulykke ved Stureterminalen i Øygarden i Hordaland.

Fregatten KNM «Helge Ingstad» hadde kollidert med skipet Sola TS. Det maltiske tankskipet hadde akkurat gått ut fra havnen på Stureterminalen og skal ha vært lastet med råolje.

Få minutter senere kolliderte tankskipet med fregatten fra Forsvaret.
 

Perestroika

Nytt medlem
VG publiserte lørdag kveld radarbilder og en lydlogg fra minuttene før og etter at skipene kolliderte. Per nå er det ukjent om det samtidig ble kommunisert via andre kanaler.

Slik var de dramatiske minuttene da KNM «Helge Ingstad» krasjet i «Sola TS»

Radarbilder og lydloggen viser at fregatten KNM «Helge Ingstad» holdt høy fart og stø kurs mot tankskipet «Sola TS», til tross for gjentatte advarsler om at de kom til å kollidere.

Klokken 04.02 torsdag morgen går det galt utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden. I rundt 17 knop krasjer fregatten KNM «Helge Ingstad» rett inn i fronten på det 250 meter lange tankskipet «Sola TS». Før kollisjonen var et faktum, ba det tungt lastede tankskipet krigsskipet om å svinge unna gjentatte ganger.
 

Perestroika

Nytt medlem
I artikkelen ovenfor, skriver VG videre:
"Alt tyder på at krigsskipet hadde slått av AIS’en, som er det automatiske sporingssystemet. Likevel viser radarbildene at fregatten var godt synlig for skipene rundt."

Til dette vil jeg påpeke at det ut fra lydloggen, er ganske klart at mannskapet på Sola TS ikke hadde informasjon om hvilket skip som nærmet seg, og da verken kunnskap om type skip eller konkret kunnskap om størrelse. Det er heller ikke uten videre gitt at det ukjente skipet var like godt synlig på radarbildene til Sola TS, som på bildene fra landradaren, som VG har gjengitt.
 

Perestroika

Nytt medlem
Flere navigasjonskyndige reagerer på det som fremkommer i lydloggen VG publiserte:

NRK: Navigatører kritisk til det som kommer frem i lydloggen

– Følger ikke prosedyrene
– Hvis denne lydloggen er korrekt er det store åpenbare mangler både før, under og etter kollisjonen, seier Arnt Myrheim-Holm, studieprogramleder på nautikk ved NTNU.


VG: Kaptein om lydlogg fra fregattulykken: – Jeg er virkelig sjokkert

Utdrag:
Mangeårig kaptein og navigatør Geir S. Eilertsen reagerer kraftig på radarbilder og lydlogg fra kollisjonen mellom KNM «Helge Ingstad» og «Sola TS». Han mener ulykken må få store konsekvenser.

Eilertsen, som har over 40 års erfaring på sjøen, mener KNM «Helge Ingstad» helt klart tidlig skulle ha gjort en «markant manøver» for å vise at de skulle vike for den store tankskipet, og han mener at enhver sjømann som er usikker på situasjonen bør senke farten, og forsøke å få overblikk over situasjonen.

– Hvis dette er hvordan sjøforsvaret trener opp sine navigasjonsoffiserer er det rystende. De viser overhodet ingen disiplin eller forståelse for sjøveisreglene, eller hvordan man kommuniserer eller navigerer til sjøs, sier Eilertsen til VG.

Videre:
– Mye er fortsatt uavklart
– Hva som ble sagt før lydloggen kan forklare mye, sier Johanne Marie Trovåg, som er instituttleder ved Maritime studier ved Høyskolen på Vestlandet.

– Foreløpig har vi bare hørt lydloggen som VG har lagt ut. Vi vet ennå ikke hva som ble sagt på radio da tankskipet forlot stureterminalen, og da KNM «Helge Ingstad» rapporterte inn til Fedje VTS. Dette er viktige brikker for å forstå hva som har foregått, sier Trovåg.
 

Perestroika

Nytt medlem
Fedje sjøtrafikksentral (Fedje VTS), (eng. versjon: Fedje Vessel Traffic Service Centre), har blant annet som oppgave å følge tankskiptransport til og fra Stureterminalen. Sjøtrafikksentralen skal overvåke, informere og regulere skipstrafikken innenfor sitt tjenesteområde, for å forebygge ulykker, og kan ved behov gripe inn for å for å håndheve Sjøtrafikkforskriften.

Krav til fartøy innenfor sjøtrafikksentralenes tjenesteområder
Fartøy må etter Sjøtrafikkforskriften § 8 ha tillatelse fra sjøtrafikksentralen før det bruker tjenesteområdet. Begrepet "bruker" omfatter:
  • Fartøy som seiler inn i et tjenesteområde,
  • Fartøy som settes i bevegelse i et tjenesteområde,
  • Fartøy som ankrer,
  • Fartøy som vil gjøre endringer i seilasen i forhold til det som er bestemt av eller avtalt med sjøtrafikksentralen, herunder stopp underveis.
 

Perestroika

Nytt medlem
Det melder seg en rekke spørsmål i denne saken, og det gjelder også både sjøtrafikksentralen og tankskipets håndtering av situasjonen, og ikke bare fregattens håndtering:

Angående Fedje VTS
  • Meldte KNM Helge Ingstad sin ankomst til tjenesteområde og innhentet tillatelse fra sjøtrafikksentralen?
  • Fulgte Helge Ingstad deretter den avtalte seilruten?
  • Hvorfor opplyste sjøtrafikksentralen først til Sola TS, at den ikke visste hvilket skip som kom sørover, for så noe senere å svare: «Det er mulig det er «Helge Ingstad». Han kom inn nordfra en stund tilbake. Det er mulig det er han som kommer der»?
  • Kan det her ha skjedd en alvorlig glipp hos trafikksentralen, ved enten å klarere to skip på kollisjonskurs, eller ikke å stanse et skip uten klarering?
  • Hvorfor grep ikke sjøtrafikksentralen inn og stanset Helge Ingstad, da sistnevnte ignorerte strenge formaninger fra Sola TS?
Angående Sola TS
  • Instruerte Sola TS slepebåten Tenax om å gi gass for å bremse tankbåtens fart, da kollisjon virket uunngåelig, eller hvis ikke, hvorfor ikke? Tenax gikk som sikring akter om Sola TS med slakk trosse.
 

Perestroika

Nytt medlem
Noe av mitt formål med opprettelse av denne tråden, var å sette søkelys på Fedje VTS sin håndtering av situasjonen før kollisjonen inntraff, og nå kommer VG med en sak om noe av det samme:

02.38: «Helge Ingstad» melder at de er på vei. 03.59: Sjøtrafikksentralen vet ikke hvem som kommer

Utdrag:
"Klokken 03.59 tyder lydloggen på at sjøtrafikksentralen Fedje VTS ikke ante hvem som var på kollisjonskurs med oljetankeren. Men allerede klokken 02.38 samme natt hadde «Helge Ingstad» meldt fra om sin ankomst – helt etter boken."

Videre:

Kritiserer sjøtrafikksentralen
"Mangeårig kaptein og navigatør, Geir S. Eilertsen, sier til VG at han synes det er sterkt å se og høre hendelsesforløpet. Han reagerer på at trafikksentralen, Fedje VTS, er det han beskriver som «unnvikende».

– Det er ingen kommentarer fra dem. Selv om det blir gitt flere beskjeder fra «Sola TS» til «Helge Ingstad» virker det som Fedje VTS ikke skjønner situasjonen. Jeg skjønner ikke at de var så fraværende, og ikke visste at det var «Helge Ingstad» som kom. De burde ha gitt dem beskjed tidlig om at de seilte rett mot en fare – og at de måtte gjøre noe.

Eilertsen reagerer også på det han omtaler som «manglende prosedyrer» i etterkant av sammenstøtet.

– De har ikke kontroll over noe, og vanlige prosedyrer blir ikke fulgt. Hverken fra Fedje VTS eller «Helge Ingstad», sier han.

– «Helge Ingstad» skulle og burde ha sendt ut offisiell «mayday»-melding når de visste hvor alvorlig situasjonen var. Dette ble ikke gjort, og man kan høre panikken på broen. Dette fikk kommunikasjonen mellom de impliserte parter til å bli kaotisk og uoversiktlig. Heldigvis gikk det bra denne gangen, men dette må få store konsekvenser. Jeg må si jeg er sjokkert over mangel på sjømannskap og profesjonalisme fra både «Helge Ingstad» og Fedje VTS."
 

Perestroika

Nytt medlem
Jeg ser nå at det i en artikkel VG kom med i går, og som ble oppdatert i løpet av dagen, fremkom flengende kritikk mot sjøtrafikksentralen:

Styrmann reagerer på passiv sjøtrafikksentral: Det som skjedde, skal ikke skje i det hele tatt

Utdrag:
Styrmannen på et skip i nærheten av stedet «Sola TS» og KNM «Helge Ingstad» kolliderte, overhørte kommunikasjonen på sambandet. Han undrer seg over passiviteten til sjøtrafikksentralen, og trodde det var snakk om en øvelse.

– Jeg tenkte «Hvor er Fedje VTS?». De pleier å være veldig flinke til å si ifra om for eksempel ferger eller tankskip, men de sa ingenting, forteller den danske styrmannen Per Odmand Jørgensen til VG.

Videre:
– Personlig er jeg veldig overrasket over at Fedje VTS var litt passive, for det som skjedde her er noe som ikke skal skje i det hele tatt. Det kan skje ute på havet, men innenfor deres trafikkområde, som er overvåket på radar og så videre, skal det ikke skje. Derfor tok det en stund før jeg skjønte hva som hadde skjedd. Alt var bare feil, sier han.

Undret seg over passiviteten
Jørgensen mener Fedje VTS ga lite informasjon til losbåten og «Sola TS», om fregatten som var på full fart mot med avslått AIS (Automatic identification) i nattemørket.

– Jeg hørte på begge kanalene de (Fedje VTS red.anm.) benytter, kanal 16 og 80, og jeg hørte veldig lite fra dem. De burde ha meldt fra til losen på «Sola TS» om at det kom en fregatt med veldig høy fart, men det hørte jeg rett og slett ikke. Jeg hørte veldig lite til dem. Men det er vanskelig å si, de kan ha vært innpå, men det hørte ikke jeg, sier han, og legger til:

– Jeg lurte mye på det. De forholdt seg veldig stille.

Jørgensen understreker at han ikke prøver å fordele noen skyld, men at han synes Fedje VTS var for «passive»
 

JanR

Medlem
Når en sjøtrafikksentral som har som en av sine hovedoppgaver å sikre trygg ferdsel for tankskipene til og fra Stureterminalen, forholder seg passiv når det gjelder som mest å reagere, så har vi egentlig ikke behov for sentralen. Dette fritar dog ikke Helge Ingstad for ansvar. Ulykken kunne gått mye verre, med tap av liv, og hvis Helge Ingstad hadde truffet tankskipet midtskips, kunne dette ført til store skader på tankskipet og en oljekatastrofe.
 

Perestroika

Nytt medlem
Kilder i Forsvaret synes nå å ville klandre tankskipet for å være medvirkende til at fartøyene kolliderte. Aldrimer.no har en sak om dette i dag, se nedenfor. Jeg mener at uansett om tankskipet befant seg på riktig eller "feil" sted i leden, så fratok ikke dette fregatten ansvar, etter sjøveisreglene, for å vike for å unngå kollisjon.

KNM Helge Ingstad fryktet å gå på grunn

«Sola TS lå i Helge Instads del av leia», sier en norsk fregattoffiser til Aldrimer.no etter å ha snakket med mannskapet som var ombord i KNM Helge Ingstad da ulykken skjedde i Øygarden i Hordaland klokken 04.03 natt til torsdag.


Jeg synes ellers at artikkelen til Aldrimer.no dessverre inneholder noen løse spekulasjoner, tilsynelatende fra en ikke sjøkyndig, og at den skjemmes av dette utsagnet angående det at fregatten ikke ville ta styrbord av frykt for å komme «for nærme blokkene»:

"Trolig er det snakk om grunnen Ådnesflua, som ifølge dybdekart på kystinfo.no er fem meter på det grunneste. Men også andre deler av Hjeltefjorden kan tidvis være grunn, selv om det er et stykke ut i fjorden. Men klokken 04 om natten, på en klar men ganske mørk høstnatt på vestlandet, kan det være krevende å vite nøyaktig hvor du befinner deg." (Tekst uthevet av meg).

Nei, hvis du som navigatør på en fregatt, som er utrustet med alt tenkelig av moderne navigasjonshjelpemidler, har problemer med å vite hvor du befinner deg, så er det ikke nattemørket som er problemet, men mer at skipet har en navigatør som aldri skulle vært der.

Oppslaget til Aldrimer.no omtales i kveld av NRK:
Sjøoffiser mener at tankskipet «Sola TS» hadde feil kurs før ulykken
 

Perestroika

Nytt medlem
Sår tvil om KNM Helge Ingstad noensinne vil seile igjen:

Ekspert på skipsskader: – Jeg tviler på at dette blir båt igjen

Motor. Alt elektrisk utstyr. Det aller meste av inventar. Alt må nok skiftes ut. – Det spørs også om skroget på fregatten kan reddes, sier skipsekspert Erik Tveten.

I 35 år har han vurdert skadeomfang på alt fra trålere til alle typer lasteskip og ulike offshoreinstallasjoner. Studert skader på stål, maskineri, hydraulikk, kjøleutstyr og en rekke andre typer utstyr, og dessuten forventede kostnader ved undersøkelser av skip, reparasjoner og opphold ved verft.

Han ramser opp en lang liste over alt som må skiftes ut hvis skipet skal settes i stand igjen (les mer).
 

Undrende

Nytt medlem
En sak som jeg har stusset i. Gresk fartøy, ingen har kommentert bemanningen ombord. Mest sannsynlig utenlandsk bemanning. Det er etter alt å døme losen som snakker på VHF. Han snakker Norsk. Stemmer dette er det graverende, da står der nemlig en kaptein som ikke forstår hva som blir sagt. Losen tar da på seg et ansvar han ikke har, han er ikke kaptein og bestemmer ikke noe. Jeg håper jeg tar feil.
 

JanR

Medlem
Han snakker Norsk. Stemmer dette er det graverende, da står der nemlig en kaptein som ikke forstår hva som blir sagt.
Dette er vanskelig å vite før vi får høre hva kapteinen sier i avhør. Selv om losen snakket norsk ved radiokommunikasjon, kan han underveis ha orientert kapteinen på engelsk, både om hva han selv sa og om hvilken respons han fikk eller ikke fikk.
 

JanR

Medlem
Fregatt kolliderte med tankskip: – Disse fem tingene gikk galt

Utydelig dialog på radio og manglende oversikt kan ha bidratt til kollisjonen, mener en tidligere navigasjonsoffiser på Forsvarets fregatter.

En lydlogg som VG har fått tilgang til viser at det ble opprettet kontakt mellom KNM «Helge Ingstad» og «Sola TS» kun ett minutt før det smalt.

– Her er det gjort mange feil, sier Thomas Førli.

Førli har jobbet 13 år som navigasjonsoffiser på fregatt i Forsvaret og underviser nå i navigasjon på Universitetet i Sørøst-Norge.

Førli lister opp følgende fem uheldige forhold:

1. Trafikksentralen på Fedje hadde ikke oversikt over fregatten
2. Kommunikasjonen var ikke «lukket»
3. Unnamanøver i feil retning
4. Tett trafikk i området
5. Ikke alle forstod norsk

(Klikk på lenken for å lese mer om hvert av punktene).
 

Perestroika

Nytt medlem
Marinesjef Rune Andersen skryter av besetningen på Helge Ingstad, som skal ha oppnådd svært gode resultater. Så etter at mannskapet kunne skilte med god måloppnåelse på "ørten" punkter, må vi kanskje tåle at det ble sviktet på ett enkelt punkt, ved at mannskapet styrte skipet til totalhavari? For gjennomsnittet av alle resultatpunktene er fortsatt fantastisk! (Så lenge punktene ikke vektes).

Skipssjef støtter mannskapet: «Det handler om mennesker»

– Har oppnådd svært gode resultater

Han benyttet også anledningen til å skryte av dem som var om bord da fregatten natt til torsdag traff «Sola TS» i Hjeltefjorden.

– Dette er en besetning som samlet sett har oppnådd svært gode resultater, både i operasjoner, øvelser og treningssituasjoner, både i utlandet og hjemme, sier Andersen.
 
Top