NextGenTel Holding ASA

Aksjetips

Administrator
NextGenTel Holding ASA (NGT) er en ledende leverandør av faste og mobile kommunikasjonstjenester over Internett til forbrukere og bedrifter med en nr 2 posisjon innen DSL bredbånd i det norske markedet. Tjenestespekteret dekker aksessuavhengig bredbånd, datanett, Ethernet, VoIP, mobil og TV. I tillegg leverer konsernet VoIP-tjenester til forbrukere i Danmark, Sveits og Nederland.

Hjemmeside: www.nextgentelholding.com
 

Aksjetips

Administrator
04.12.2017 11:01
Sale of consumer mobile customer portfolio

In reassessing the company's strategy, the board of NextGenTel Holding ASA has
concluded that the consumer mobile customers are of less strategic importance
for the future of the NextGenTel Group. Therefore, the company has initiated a
sale of this customer portfolio which counted approximately 38,000 subscriptions
as of 30 September 2017. NextGenTel AS, a wholly-owned subsidiary of NextGenTel
Holding ASA, has on 4 December 2017 signed an agreement to sell its consumer
mobile customer portfolio to Telia Norge AS. The purchase price is minimum NOK
75 million and maximum NOK 95 million depending on the number of customers
actually being migrated. The transaction is subject to approval by the Norwegian
competition authorities, expected early 2018. The finalized transaction is
expected to close during June 2018.
 

Aksjetips

Administrator
NextGenTel ble i vår strøket fra notering på Oslo Børs.

12.04.2019 16:50
Vedtak om strykning av NextGenTel Holding ASA fra notering på Oslo Børs

NextGenTel Holding ASA har i brev av 11. april 2019 søkt om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs. I henhold til løpende forpliktelser pkt. 15.1 (4) jf. verdipapirhandelloven §12-3 har Oslo Børs i dag fattet følgende vedtak: «Aksjene i NextGenTel Holding ASA strykes fra notering på Oslo Børs fra og med 16. april 2019. Siste noteringsdag vil være 15. april 2019.»
 
Top