NISB-ME Nidaros Sparebank

Aksjetips

Administrator
Nidaros Sparebank (NISB-ME) er en selvstendig sparebank stiftet i 1858, med hovedkontor i Klæbu kommune og avdelingskontor på Heimdal i Trondheim kommune. Nidaros Sparebank driver tradisjonell, fullservice bankvirksomhet rettet mot person- og bedriftsmarkedet, hvor markedsområdet er Trondheimsregionen. Nidaros Sparebank er en del av Eika Alliansen og medeier i Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS.

Hjemmeside: www.nidaros-sparebank.no/inverstorinformasjon
 
Top