NANO Nordic Nanovector ASA

Aksjetips

Administrator
Nordic Nanovector ASA (NANO) utvikler og kommersialiserer innovativ behandling for krefttyper som er vanskelig å behandle, ved bruk av selskapets patentbeskyttede, målrettede teknologi. Selskapets fremste produktkandidat, Betalutin(TM), tar sikte på å forlenge og forbedre livskvaliteten til mennesker som lider av non-Hodgkin Lymfom (NHL).

Hjemmeside: www.nordicnanovector.com
 

Aksjetips

Administrator
22.11.2017 07:09
Nordic Nanovector ASA - resultater for tredje kvartal 2017

Finansielle høydepunkt i tredje kvartal 2017

(Beløp i parentes = samme periode i 2016 dersom ikke annet er oppgitt)

- Omsetningen i tredje kvartal 2017 ble 0,1 millioner kroner (0,1 millioner
kroner). Omsetningen for de første ni månedene i 2017 var 0,3 millioner kroner
(0,2 millioner kroner)

- Totale driftskostnader for tredje kvartal var 72,7 millioner kroner (50,4
millioner kroner). Totale driftskostnader i årets ni første måneder var 214,9
millioner kroner (151,3 millioner kroner)

- Samlet tap for tredje kvartal beløp seg til 85,9 millioner kroner (tap på 61,3
millioner kroner). Samlet tap i de første ni månedene i 2017 var 207,9 millioner
kroner (176,5 millioner kroner)

- Kontantbeholdningen beløp seg til 803,7 millioner kroner ved utgangen av
september 2017 (881,4 millioner kroner per 30. juni 2017 og 933,3 millioner
kroner per 31. mars 2017 og 1 018,2 millioner kroner per 31. desember 2016)
 

Londonmannen

Nytt medlem
Takk for tipset om et alternativt forum til HO. Synes som om Admin på HO i dag har steng tilgang til det gamle forumet og da er min tid på HO over etter mange år som bidragsyter.

Gleder meg at det finnes alternativ til det nye forumet som HO har åpnet. Det foreumet kommer ganske sikkert til å dø ut i løpet av rimelig kort tid.

Men ser frem til at flere som deltok på HO finner veien til alternative diskusjonsforum. Gleder meg til å tyeste ut dette forumet.

Hva angår NANO forventer jeg ikke at det skjer så mye mer frem mot nyttår. Dersom ledelsen likevel skulle finne det nødvendig å komme med en oppdatering på oppstart av Pardigmestudien og ARCHER-1 denne uken, så vi, jeg synes det er påfallende at dette kommer rett etter en EOG som omhandler opsjonsprogrammet til de ansatte. Da vil det fra mitt ståsted lukte råttent, ettersom innløsningskursen trolig er fastsatt med utgangspunkt i dagens aksjekurs. Det skal ikke mye fantasi til for å finne ut at det er hyggeligere for ledelsen å få en innløsningskurs på kr 86,- enn dersom den på grunn av gode nyheter tidligere i desember ville blitt 100+.

Så for at jeg fortsatt skal ha tiltro til ledelsen, så håper jeg egentlig at det nå ikke komme noe mer børsmeldinger før vi skriver 2018. Det hadde passet meget godt også mtp formueskatten.
 

MaxMekker

Nytt medlem
Hei Londonmannen.
Jeg har fulgt deg og de som har hatt meninger om Nano på Hegnar forum i godt over ett år nå. Jeg håper at du og flere av de andre kan fortsette med diskusjoner om Nano videre. Det ville være kjempetrist om dere skulle bli borte fordi Hegnar legger ned sitt gamle forum.
Jeg har vært aksjonær i Nano litt over ett år nå og dere har kommet med masse nyttige ting som jeg har satt stor pris på igjennom året. Det at kursen ikke er der mange håper/forventer får så være, men jeg tenker at vi får en hyggelig reise i 2018.

MM
 

Novisen

Nytt medlem
Londonmannen, jeg har fulgt etter deg fra HO, setter så stor pris på alt du skriver. Så satser vi på gode NANO strenger her inne fremover i 2018!
Novisen
 

glimt

Nytt medlem
Slutter meg til de øvrige med ros til Londonmannen ,kunnskapsrik og reflektert i sin analyse
Det er noen til av samme format,Merlin,Fru Pedersen,Nano Vector
Takk til dere for veldig gode innlegg
 

mukd

Nytt medlem
Jeg er og langsiktig i NANO og har vært inne siden høsten 2016. Har lastet jevnt og trutt i 2017.
Har også en mindre post i PCIB.

Lite aktiv på hegnar, men leser over det som kommer fra nevnte bidragsytere over.
 

glimt

Nytt medlem
Hørte på den siste radiopoden radium som kom for 2 dager siden.Neste sending kommer den 9 januar kanskje med nyheter fra Nano om paraderegime og kombinasjonen b+ r
Det vil være en fantastisk start for selskapet inn i det nye året
 

Kanguru

Nytt medlem
Dette er vel ikke så bra på kort sikt
Kopiert fra HO
Da er vel arm 5 i "seamless design" for Paradigme i første omgang avslått.
Rart at dette ikke ble meldt til markedet, selskapet har ihvertfall ikke funnet det meldepliktig.

«30.11.2017 REK sør-øst

Forskningsprosjekt
Betalutin radioimmunterapi ved non-Hodgkin lymfom

Vurdering:
Endringssøknadens innhold
Endringssøknaden dreier seg om å igangsette det søker omtaler som del B av studien, noe som medfører inklusjon av flere nye pasienter, med inklusjons- og eksklusjonskriterier som skiller seg fra del A av prosjektet. Det er utarbeidet en egen protokoll for den nye utvidelsen.

Komiteens vurdering
Endringer av pågående prosjekter skal søkes REK, jf. helseforskningslovens § 11. Dersom endringene av prosjektet er så store at det må anses å være et helt nytt prosjekt, kan REK bestemme at det må søkes om forhåndsgodkjenning etter helseforskningslovens § 9, jf. § 10, på nytt.

Komiteen mener den nye armen av prosjektet i realiteten utgjør en ny selvstendig studie, og at det dermed må søkes om forhåndsgodkjenning etter helseforskningslovens § 9, jf. § 10.
Vedtak:
Endringssøknaden godkjennes ikke, jf. helseforskningslovens § 11.

Det må søkes om forhåndsgodkjenning etter helseforskningslovens § 9, på selvstendig grunnlag for utvidelsen.

Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf. Forvaltningslovens § 28 flg. Eventuell klage sendes til REK Sør-Øst. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet.»
REK – Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
 

Londonmannen

Nytt medlem
Tusen takk for varm velkomst på aksjetips.no. I morgen er det nyttårsaften og etter hva jeg forstår vil det gamle HO forumet bli stengt ned. Hvorvidt det skjer før inngang i 2018 skal dog være usagt, men jeg tviler på at Hegner har etablert et nytt forum for at de skal drifte begge videre. Og såvidt jeg forstår er det flere av de andre på HO som gir inntrykk av å skifte debattforum når det gamle stenges. Vil ikke bli overrasket om flere ender på her.

Hva angår NANO har jeg rimelig lav puls. Det har vært mye støy gjennom 2017 og i etterkant har det vist seg at noe har vært forårsaket av rykter der en fjær er blitt til fem høns.
Nå kan man gjerne hevde at dette primært har skjedd som følge av ledelsen i NANO sin «hold kortene tett til brystet» info policy. En policy som har falt mange aksjonærer tungt for bryset, ettersom den helt sikkert har bidratt til usikkerhet rundt fremdriften i NANO. Og usikkerhet er som kjent gift for aksjemarkedet. Følgelig fikk vi en negativ kursutvikling gjennom 2017. Kursen endte på kr 81,-, ca kr 15,- lavere enn sluttkursen i 2016. Hvem skulle trodd det?

Men det er ting som tyder på at selskapet er on track og at det skjer mye positivt bak kulissene. Jeg tror at vi vil få bedre innsikt i hva som skjer utover i 2018, og at vi også trolig får en bedre forståelse for hvorfor ledelsen måtte holde kortene tett til brystet.

Det er ingen hemmelighet at jeg har fokus på 2019 og at jeg mener mye rundt Betalutin og NANO vil være avklart innen den tid. At selskapet ikke evner å følge den vedtatte tidslinjen 100%, betyr ikke at selskapet ikke er on track i utviklingen av Betalutin. Alle med en smule innsikt i farmasi vet at det er svært vanskelig å forutsi et utviklingsløp av medisin, rent tidsmessig. I tilfellet Betalutin har man møtt overraskende få, om noen tilbakeslag. Og i dag har NANO produktet Betalutin klart. Et produkt som de facto reduserer tumoren i 90% av tilfellene den brukes mot. Men i tillegg har Betalutin et oppsiktsvekkende enkelt behandlingsregime og et særdeles positivt QoL etter behandling. Derfor har jeg vanskelig for å tro at FDA snur ryggen til Betalutin. Snarere tvert imot. Jeg tror Betalutin vil få «fødselshjelp» for å komme pasientene til gode så raskt som mulig.
Gjennom 2018 skal selskapet kalibrere seg inn mot hvilke dosering man skal benytte. Og ingen bør bli overrasket om de positive langtidsvirkningene man har opplevd med 15/40, også vil vise seg i tilfellet 20/100 dosering. Men dette bil vi få klarhet i i løpet av første halvår 2018.

Som følge av de positive resultatene NANO har oppnådd med Betalutin, tror jeg at flere BP følger meget godt med. Og nettopp dette tror jeg er hovedgrunnen til at ledelsen velger å holde kortene tett til brystet. Et bud fra BP før ledelsen har evnet å få frem verdiene i selskapet, kan resultere i at verdiene snappes av BP lenge før selskapet slår ut i full blomst. Så hva er ledelsens forståelse av «full blomst»? Har ledelsen, ut fra hva de vet, en helt annen og langt større visjon for NANO enn det vi aksjonærer har? Ikke unaturlig, all den tid de ser et helt annet og klarere bilde enn hva som er blitt oss til del.

Etter min forståelse er NANO blitt betydelig derisket gjennom 2017, men støyen som har fått utvikle seg på diverse diskusjonsforum som følge av «hold kortene tett til brystet», har tilslørt dette faktum og markedet synes å ha vansker med å skjønne NANO. Akkurat slik LC tidligere har uttalt. Så får vi se om den forståelsen blir bedre utover i 2018. Jeg tror det, og da burde det også bli reflektert i kursutviklingen. Er man tålmodig tror jeg dette kommer til å bli veldig bra.
 

Bonbini

Nytt medlem
Tusen takk for varm velkomst på aksjetips.no. I morgen er det nyttårsaften og etter hva jeg forstår vil det gamle HO forumet bli stengt ned. Hvorvidt det skjer før inngang i 2018 skal dog være usagt, men jeg tviler på at Hegner har etablert et nytt forum for at de skal drifte begge videre. Og såvidt jeg forstår er det flere av de andre på HO som gir inntrykk av å skifte debattforum når det gamle stenges. Vil ikke bli overrasket om flere ender på her.

Hva angår NANO har jeg rimelig lav puls. Det har vært mye støy gjennom 2017 og i etterkant har det vist seg at noe har vært forårsaket av rykter der en fjær er blitt til fem høns.
Nå kan man gjerne hevde at dette primært har skjedd som følge av ledelsen i NANO sin «hold kortene tett til brystet» info policy. En policy som har falt mange aksjonærer tungt for bryset, ettersom den helt sikkert har bidratt til usikkerhet rundt fremdriften i NANO. Og usikkerhet er som kjent gift for aksjemarkedet. Følgelig fikk vi en negativ kursutvikling gjennom 2017. Kursen endte på kr 81,-, ca kr 15,- lavere enn sluttkursen i 2016. Hvem skulle trodd det?

Men det er ting som tyder på at selskapet er on track og at det skjer mye positivt bak kulissene. Jeg tror at vi vil få bedre innsikt i hva som skjer utover i 2018, og at vi også trolig får en bedre forståelse for hvorfor ledelsen måtte holde kortene tett til brystet.

Det er ingen hemmelighet at jeg har fokus på 2019 og at jeg mener mye rundt Betalutin og NANO vil være avklart innen den tid. At selskapet ikke evner å følge den vedtatte tidslinjen 100%, betyr ikke at selskapet ikke er on track i utviklingen av Betalutin. Alle med en smule innsikt i farmasi vet at det er svært vanskelig å forutsi et utviklingsløp av medisin, rent tidsmessig. I tilfellet Betalutin har man møtt overraskende få, om noen tilbakeslag. Og i dag har NANO produktet Betalutin klart. Et produkt som de facto reduserer tumoren i 90% av tilfellene den brukes mot. Men i tillegg har Betalutin et oppsiktsvekkende enkelt behandlingsregime og et særdeles positivt QoL etter behandling. Derfor har jeg vanskelig for å tro at FDA snur ryggen til Betalutin. Snarere tvert imot. Jeg tror Betalutin vil få «fødselshjelp» for å komme pasientene til gode så raskt som mulig.
Gjennom 2018 skal selskapet kalibrere seg inn mot hvilke dosering man skal benytte. Og ingen bør bli overrasket om de positive langtidsvirkningene man har opplevd med 15/40, også vil vise seg i tilfellet 20/100 dosering. Men dette bil vi få klarhet i i løpet av første halvår 2018.

Som følge av de positive resultatene NANO har oppnådd med Betalutin, tror jeg at flere BP følger meget godt med. Og nettopp dette tror jeg er hovedgrunnen til at ledelsen velger å holde kortene tett til brystet. Et bud fra BP før ledelsen har evnet å få frem verdiene i selskapet, kan resultere i at verdiene snappes av BP lenge før selskapet slår ut i full blomst. Så hva er ledelsens forståelse av «full blomst»? Har ledelsen, ut fra hva de vet, en helt annen og langt større visjon for NANO enn det vi aksjonærer har? Ikke unaturlig, all den tid de ser et helt annet og klarere bilde enn hva som er blitt oss til del.

Etter min forståelse er NANO blitt betydelig derisket gjennom 2017, men støyen som har fått utvikle seg på diverse diskusjonsforum som følge av «hold kortene tett til brystet», har tilslørt dette faktum og markedet synes å ha vansker med å skjønne NANO. Akkurat slik LC tidligere har uttalt. Så får vi se om den forståelsen blir bedre utover i 2018. Jeg tror det, og da burde det også bli reflektert i kursutviklingen. Er man tålmodig tror jeg dette kommer til å bli veldig bra.
LM, enig med dine tanker. 2017 har vært frustrerende og kurs utvkling veldig skuffende men jeg har tror på Betalutin. Jeg tror vi kommer til å se en positiv kursutvikling i 2018 når data modnes og effekten bli mer entydig og synlig.
 

JonneHex

Nytt medlem
London. Man vil vel ikke gjøre samme tabben som med Algeta, at det går for billig.
Håper de har som plan at Nano skal gå for seriøse bucks..
 

Londonmannen

Nytt medlem
JonneHex
Enig med deg. Og jeg tror vi kan stole på at NANO har lært av hva som skjedde med Algeta. Det var nok årsaken til at de fylte opp pengesekken i desember 2016.
Samtidig ser jeg ikke bort fra at «hold kortene tett til brustet» policyen skyldes det samme. Vi må ikke glemme at industrispionasje er svært utbredt og at der alltid er agenter ute for å stjele gode ideer/ prosjekter og sikre at man får ta del i, eller ta over verdiskapingen. Norsk Hydro har utviklet en ny teknologi som kan produsere aluminium lang mer kostnadseffektivt enn tidligere. Norsk Hydro tillot ikke NRK å filme inne i produksjonstallene og de har sågar valgt å ikke ta patent på teknologien i fare for at teknologien skulle bli stjålet ifm patentsøknaden.

Sett på bakgrunn av dette så skjønner jeg godt at ledelsen holder kortene tett til brystet inntil de er klare for kommersialisering. At markedsaktørene sliter med å skjønne dette får vi bare bære over med. Jeg stoler på at ledelsen gjør dette til det beste for oss aksjonærer. Kall meg gjerne naiv, men jeg tror at tiden vil vise at mine antagelser er riktige.
 

Laser

Nytt medlem
JonneHex
Enig med deg. Og jeg tror vi kan stole på at NANO har lært av hva som skjedde med Algeta. Det var nok årsaken til at de fylte opp pengesekken i desember 2016.
Samtidig ser jeg ikke bort fra at «hold kortene tett til brustet» policyen skyldes det samme. Vi må ikke glemme at industrispionasje er svært utbredt og at der alltid er agenter ute for å stjele gode ideer/ prosjekter og sikre at man får ta del i, eller ta over verdiskapingen. Norsk Hydro har utviklet en ny teknologi som kan produsere aluminium lang mer kostnadseffektivt enn tidligere. Norsk Hydro tillot ikke NRK å filme inne i produksjonstallene og de har sågar valgt å ikke ta patent på teknologien i fare for at teknologien skulle bli stjålet ifm patentsøknaden.

Sett på bakgrunn av dette så skjønner jeg godt at ledelsen holder kortene tett til brystet inntil de er klare for kommersialisering. At markedsaktørene sliter med å skjønne dette får vi bare bære over med. Jeg stoler på at ledelsen gjør dette til det beste for oss aksjonærer. Kall meg gjerne naiv, men jeg tror at tiden vil vise at mine antagelser er riktige.
 
Top