NORSE Norse Atlantic

Aksjetips

Administrator
Norse Atlantic ASA (NORSE) er et nytt og innovativt flyselskap, som vil betjene det interkontinentale lavprismarkedet mellom populære europeiske og amerikanske destinasjoner, med en flåte av moderne, drivstoffeffektive og mer miljøvennlige Boeing 787 Dreamliner. Norse Atlantic ble etablert i februar 2021 og forventer å ta av med sin første flytur i desember 2021. (Kilde: Norse Atlantic Airways AS).

Hjemmeside: Investor | Norse Atlantic Airways
 

Aksjetips

Administrator
Fra sitt hovedkontor i Arendal hopper nå Bjørn Tore Larsen for alvor inn i luftfarten med Bjørn Kise og Bjørn Kjos. Sammen skal de etablere et lavprisselskap som skal konsentrere seg om langdistanse.

Selskapet har allerede skaffet 24 millioner dollar og har som plan å notere aksjene på Euronext Growth.
 

Aksjetips

Administrator
Pressemelding fra Euronext:

Norse Atlantic noteres på Euronext Growth

Oslo - 12. april 2021
– Euronext gratulerer Norse Atlantic Airways med noteringen på Euronext Growth Oslo i dag (ticker: NORSE).

Norse Atlantic Airways er et nytt flyselskap som betjener det interkontinentale lavkostmarkedet mellom europeiske og amerikanske destinasjoner med en flåte av moderne, drivstoffeffektive og mer miljøvennlige fly.

Selskapet har nylig hentet 1,275 milliarder kroner gjennom utstedelse av nye aksjer. Inkluderes overallokerte aksjer, som kan benyttes av tilrettelegger for kursstabilisering, var den totale aksjeplasseringen 1,4 milliarder kroner. Emisjonen vakte stor interesse fra norske, nordiske og internasjonale institusjonelle investorer og ble overtegnet flere ganger.

Emisjonskursen på 20 kroner gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 1,475 milliarder kroner ved børsnoteringen.

– Vi i Norse Atlantic Airways er veldig glade for å bli notert på Euronext Growth her i Oslo. Det er en viktig milepæl i vår jakt på å bli ledende i det internasjonale lavkostmarkedet. Den globale økonomien har blitt hardt rammet av pandemien, men en ny tid kommer. Folk vil igjen reise både for forretninger og fornøyelser. Vår kunngjorte inngang i markedet har vekket enorm interesse blant luftfartsfagfolk i Europa og USA som ønsker å jobbe for oss. Vi ser frem til å ønske nye kolleger, kunder og investorer velkommen om bord, sier Bjørn Tore Larsen, grunnlegger og administrerende direktør i Norse Atlantic Airways.
 

Aksjetips

Administrator
Norse Atlantic Airways har i dag fått driftstillatelse (Air Operator’s Certificate) fra Luftfartstilsynet.

– Vi er i rute til å starte flyvninger over Atlanteren på våren 2022, skriver selskapet i en børsmelding.
 

Aksjetips

Administrator
10.03.2023, 16:29:10

Søknad om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Euronext Expand​

Oslo Børs har mottatt søknad fra Norse Atlantic ASA om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Euronext Expand.
 
Top