NORSE Norse Atlantic

Aksjetips

Administrator
Norse Atlantic ASA (NORSE) er et nytt og innovativt flyselskap, som vil betjene det interkontinentale lavprismarkedet mellom populære europeiske og amerikanske destinasjoner, med en flåte av moderne, drivstoffeffektive og mer miljøvennlige Boeing 787 Dreamliner. Norse Atlantic ble etablert i februar 2021 og forventer å ta av med sin første flytur i desember 2021. (Kilde: Norse Atlantic Airways AS).

Hjemmeside: Investor | Norse Atlantic Airways
 
Fra sitt hovedkontor i Arendal hopper nå Bjørn Tore Larsen for alvor inn i luftfarten med Bjørn Kise og Bjørn Kjos. Sammen skal de etablere et lavprisselskap som skal konsentrere seg om langdistanse.

Selskapet har allerede skaffet 24 millioner dollar og har som plan å notere aksjene på Euronext Growth.
 
Pressemelding fra Euronext:

Norse Atlantic noteres på Euronext Growth

Oslo - 12. april 2021
– Euronext gratulerer Norse Atlantic Airways med noteringen på Euronext Growth Oslo i dag (ticker: NORSE).

Norse Atlantic Airways er et nytt flyselskap som betjener det interkontinentale lavkostmarkedet mellom europeiske og amerikanske destinasjoner med en flåte av moderne, drivstoffeffektive og mer miljøvennlige fly.

Selskapet har nylig hentet 1,275 milliarder kroner gjennom utstedelse av nye aksjer. Inkluderes overallokerte aksjer, som kan benyttes av tilrettelegger for kursstabilisering, var den totale aksjeplasseringen 1,4 milliarder kroner. Emisjonen vakte stor interesse fra norske, nordiske og internasjonale institusjonelle investorer og ble overtegnet flere ganger.

Emisjonskursen på 20 kroner gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 1,475 milliarder kroner ved børsnoteringen.

– Vi i Norse Atlantic Airways er veldig glade for å bli notert på Euronext Growth her i Oslo. Det er en viktig milepæl i vår jakt på å bli ledende i det internasjonale lavkostmarkedet. Den globale økonomien har blitt hardt rammet av pandemien, men en ny tid kommer. Folk vil igjen reise både for forretninger og fornøyelser. Vår kunngjorte inngang i markedet har vekket enorm interesse blant luftfartsfagfolk i Europa og USA som ønsker å jobbe for oss. Vi ser frem til å ønske nye kolleger, kunder og investorer velkommen om bord, sier Bjørn Tore Larsen, grunnlegger og administrerende direktør i Norse Atlantic Airways.
 
Norse Atlantic Airways har i dag fått driftstillatelse (Air Operator’s Certificate) fra Luftfartstilsynet.

– Vi er i rute til å starte flyvninger over Atlanteren på våren 2022, skriver selskapet i en børsmelding.
 
10.03.2023, 16:29:10

Søknad om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Euronext Expand​

Oslo Børs har mottatt søknad fra Norse Atlantic ASA om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Euronext Expand.
 
26.04.2023, 13:10:51
Oslo Børs – Vedtak om opptak til handel – Norse Atlantic ASA

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Norse Atlantic ASA opp til handel på Euronext Expand. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Euronext Expand.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 25. juli 2023.
 
Pressemelding fra Euronext:

Norse Atlantic transfers to Euronext Expand Oslo

Oslo – 28 April, 2023 – Oslo Børs, part of the Euronext Group, today congratulates Norse Atlantic (ticker: NORSE) on its transfer from Euronext Growth Oslo to Euronext Expand Oslo. This is the third transfer between Oslo Børs marketplaces so far this year and the 35th since the beginning of 2020. This illustrates that the Growth market is fulfilling its intended aim, providing growing companies with access to capital for further development and helping them progress to a listing on the main market.

Norse Atlantic is a Norwegian airline offering affordable fares on long-haul flights, primarily between Europe and the United States. The company was founded by CEO and major shareholder Bjørn Tore Larsen in March 2021, and had its first flight in June 2022.

At opening, the share price was NOK 12.80 per share, based on the closing price on Euronext Growth Oslo on 27 April 2023. This corresponds to an estimated market capitalisation of NOK 852 million.

Bjørn Tore Larsen, CEO of Norse Atlantic, said: “Moving to the regulated markets of Oslo Børs has been a key objective for us, so today marks an important milestone for Norse Atlantic Airways in our pursuit to become a leader in the international low-cost, long-haul market. Since listing the company on Euronext Growth when we established Norse about two years ago, we have made good progress in our goal to become the first sustainable low-cost, long-haul airline. We are excited to continue our growth journey, and we look forward to welcoming new investors on board.”
 
Back
Top