NHY Norsk Hydro ASA

Aksjetips

Administrator
Resultatvarsel fra konkurrent, som senker EBITDA-prognosen for 2018 og viser til USAs innføring av toll på aluminium:

Resultatvarsel fra Alcoa - hegnar.no

Alcoa, som også ble rammet av høyere olje- og gasspriser i kvartalet, venter en negativ månedlig effekt på 12-14 millioner dollar så lenge tollen på import eksisterer.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

06.09.2018, 00:56:22
Norsk Hydro: Alunorte undertegner avtaler med delstatsregjeringen i Pará og Ministério Público

Alunorte undertegnet 5. september to avtaler som utgjør en milepæl i arbeidet
for å gjenoppta normal drift ved aluminaraffineriet i Pará i Brasil. Alunorte
har produsert på 50% kapasitet siden mars.
Avtalene omfatter en teknisk avtale (Terms of Adjusted Conduct - TAC) signert av
Alunorte - Alumina do Norte do Brasil S.A, Norsk Hydro do Brasil Ltda.,
Ministério Público Federal (MPF), Pará Ministério Público (MPPA) og
delstatsregjeringen i Pará, representert ved det regionale miljødirektoratet
SEMAS, samt en sosial avtale (Terms of Commitment - TC) undertegnet av Alunorte
- Alumina do Norte do Brasil S.A og delstatsregjeringen i Pará.
- Dette er en milepæl i arbeidet for å gjenoppta normal drift ved Alunorte. Vi
forplikter oss til å gjennomføre tiltakene som er definert i avtalene med de
regionale myndighetene og Ministério Público, og som kommer i tillegg til de
prosjektene vi allerede har iverksatt ved Alunorte. Dette vil støtte trygg drift
ved anlegget også framover, sier John Thuestad, konserndirektør og leder for
Hydros forretningsområde Bauksitt & Alumina.

TAC'en krever visse tekniske forbedringer, revisjoner, studier og betaling av
matkuponger for familier som bor i området rundt Murucupi elven. TC'en omfatter
ytterligere tiltak og investeringer knyttet til samfunnsutvikling i Barcarena.

Alunorte er i øyeblikket gjenstand for en produksjonsbegrensning pålagt av
myndighetene og har produsert på 50 prosent av kapasitet siden mars. Ingen av
avtalene som ble undertegnet i dag inneholder noen vilkår eller tidsplan for når
Alunorte kan gjenoppta normal drift, men Hydro ser på avtalene som et viktig
skritt i retning av å gjenoppta normal produksjon og bevare jobber ved Alunorte,
samt Paragominas og Albras.

Interne og eksterne undersøkelser bekrefter at det ikke har vært overløp fra
bauksittrestdeponiene eller farlige utslipp i forbindelse med det kraftige
regnværet i februar.

Ved å undertegne avtalene bekrefter Alunorte sin intensjon om å bidra til en
bærekraftig utvikling i Barcarena gjennom engasjement og samarbeid med
lokalsamfunn, myndigheter og universiteter.

- Arbeidet vi gjør i lokalsamfunnene er styrket gjennom dialog og åpenhet. Vi er
opptatt av å bidra positivt til det samfunnet vi er en del av, og være en
partner for lokal utvikling, sier Thuestad.

De viktigste punktene i avtalene:

Term of Adjusted Conduct

TAC'en omfatter blant annet revisjoner og studier, forbedringer av
vannbehandlingssystemet og økning av kapasiteten og en studie av
dreneringssystemet. Implementeringen av initiativene vil følges opp av en
komite, med deltakelse fra lokalsamfunnet.

Alunorte anslår at investeringene og kostnadene knyttet til forbedringene og
revisjonene som kreves i TAC'en utgjør 60 millioner brasilianske real (BRL).
TAC'en omfatter også 65 millioner BRL i betaling for matkuponger til familier
som bor i det hydrografiske området omkring elven Murucupi.

Alunorte skal også betale bøter knyttet til hendelsene i februar 2018 og i 2009
på til sammen 33 millioner BRL.

De samlede investeringene og kostnadene er beregnet til om lag 160 millioner
BRL, og Alunorte vil stille en økonomisk garanti på 250 millioner BRL for å
sikre at vilkårene i TAC'en blir oppfylt.

Dette kommer i tillegg til den tidligere kunngjorte investeringen i
vannbehandlingssystemet ved Alunorte, som vil gjøre anlegget mer robust for å
tåle mer ekstreme værforhold i framtiden.

Term of Commitment

Alunorte forplikter seg til å investere 150 millioner BRL i prosjekter som
støtter bærekraftig utvikling i definerte lokalsamfunn nær Alunorte.
Delstatsmyndigheten i Pará og Alunorte vil utvikle prosjektplaner for boliger og
urban infrastruktur. Alunorte vil, i henhold til denne planen, bygge og donere
boliger og relatert infrastruktur til delstatsmyndighetene i Pará, som vil være
ansvarlig for videre allokering og håndtering.

Dette kommer i tillegg til de 100 millioner BRL Alunorte allerede har kunngjort
at de vil investere i lokalsamfunnet gjennom prosjektet Sustainable Barcarena
Initiative.

Lenke til TAC og TC på portugisisk og engelsk vil bli publisert på hydro.com når
de er tilgjengelig

Bakgrunn
16. og 17. februar ble byen Barcarena, der aluminaraffineriet Alunorte ligger,
rammet av et kraftig regnvær som også fortsatte i dagene etterpå. Regnet førte
til oversvømmelser i regionen.

Interne og eksterne undersøkelser bekrefter at det ikke har vært overløp fra
bauksittrestdeponiene eller farlige utslipp i forbindelse med det kraftige
regnværet i februar.

Alunorte har produsert med 50 prosent kapasitet siden 1. mars, etter pålegg fra
SEMAS og rettssystemet. Følgelig har også bauksittgruven Paragominas og
aluminiumverket Albras redusert sin produksjon med 50 prosent.

Både Alunorte og Paragominas har avviklet kollektiv ferie for om lag 1.000
ansatte for å sikre jobber og dempe effekten av det reduserte aktivitetsnivået.
I juli besluttet Paragominas å foreta en midlertidig suspendering av
arbeidskontrakt for 80 ansatte, og avsluttet kontrakten for 175 innleide.

Alunorte er verdens største aluminaraffineri. Det har rundt 2.000 egne ansatte
og en beregnet kapasitet på 6,3 millioner tonn i året. Hydro eier 92,1 prosent i
Alunorte.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

03.10.2018, 09:00:51
Norsk Hydro: Alunorte annonserer full nedstenging av produksjonen

Hydro's aluminaraffineri Alunorte i Brasil annonserte i dag, 3 oktober, at
raffineriet klargjør for full nedstenging av produksjonen. Beslutningen ble tatt
på bakgrunn av at det gamle deponiet for bauksittrester (DRS1) nærmer seg full
kapasitet som følge av pålegg fra brasilianske myndigheter om å ikke bruke en ny
og moderne pressfilter-teknologi og det nye deponiet for bauksittrester (DRS2).

Alunorte har produsert på 50% kapasitet siden mars, etter pålegg fra
brasilianske myndigheter. Miljømyndighetene har bekreftet at det ikke har vært
overløp eller utslipp fra deponiene for bauksittrester. Påleggene hindrer
Alunorte å bruke det nyeste deponiet for bauksittrester (DRS2), som var under
oppstart i Februar, samt et nytt og moderne pressfilter, som representerer en
investering på over 1 milliard BRL. Pressfilteret er den mest moderne og
bærekraftige teknologien som er tilgjengelig for deponering av bauksittrester,
og reduserer arealet som er nødvendig til lagring og det miljømessige
fotavtrykket til deponiet. Alunorte har siden embargoene ble implementert hatt
dialog med myndighetene for å kunne bruke pressfilteret, samt DRS2, uten
suksess.

Med bakgrunn i påleggene fra myndighetene er Alunorte tvunget til å kun bruke
DRS1, som opprinnelig var planlagt avviklet, og de mindre effektive
trommelfiltrene. DRS1 nærmer seg derfor levetiden raskere enn forventet, noe som
tvinger Alunorte til å ta beslutningen om midlertidig, full nedstenging av
produksjonen. Dette vil få umiddelbar effekt på bauksittgruven Paragominas, som
også vil stanse all produksjon. Både Alunorte og Paragominas har startet
nedstengingsprosessen.

- Våre ansatte har jobbet hardt de siste syv månedene for å opprettholde trygg
drift og bevare arbeidsplasser. Dette er en trist dag fordi vi har verdens mest
avanserte teknologi tilgjengelig for å fortsette sikker drift, men som vi er
forhindret fra å bruke, og det vil påvirke arbeidsplasser, lokalsamfunn,
leverandører og kunder, sier John Thuestad, konserndirektør og leder for Hydros
forretningsområde Bauksitt & Alumina.

Hydro jobber tett med fagforeningene og vil gjøre sitt beste for å redusere
belastningen for ansatte, men beslutningen om å stenge Alunorte og paragominas
vil påvirke fast ansatte og innleide ved begge anleggene.

Selv om det er for tidlig å vurdere den totale effekten, vil beslutningen om å
stenge ned Alunorte og Paragominas ha betydelige driftsmessige og finansielle
konsekvenser, potensielt også for Hydros primæraluminiumportefølje, inkludert
Albras.

- Vi vil fortsette å jobbe konstruktivt med myndigheter for å løfte embargoen og
å gjenoppta driften, samt reetablere Alunorte som verdens ledende
aluminaraffineri, sier Thuestad
Bakgrunn

Den 16.-17. februar ble Barcarena, inkludert aluminaraffineriet Alunorte rammet
av ekstrem nedbør som fortsatte i de følgende dagene. Regnet forårsaket
oversvømmelse i regionen.

Interne og eksterne undersøkelser bekrefter at det ikke har vært utslipp fra
deponiene for bauksittrester eller skadelige utslipp fra det kraftige regnet.

Siden 1. mars har Alunorte operert på 50% av sin kapasitet, etter ordre fra
SEMAS og domstolene. Følgelig har bauxitt-gruven Paragominas og aluminiumverket
Albras også redusert produksjonen med 50%.

Både Alunorte og Paragominas har gitt kollektive ferier til rundt 1000 ansatte
for å bevare jobber og redusere virkningen av den reduserte aktiviteten. I juli
suspenderte Paragominas midlertidig arbeidsavtaler for 80 ansatte og terminerte
kontrakten for 175 ansatte hos entreprenører.

Alunorte undertegnet 5. september to avtaler som utgjør en milepæl i arbeidet
for å gjenoppta normal drift. Avtalene omfatter en teknisk avtale (Terms of
Adjusted Conduct - TAC) signert av Alunorte - Alumina do Norte do Brasil S.A,
Norsk Hydro do Brasil Ltda., Ministério Público Federal (MPF), Pará Ministério
Público (MPPA) og delstatsregjeringen i Pará, representert ved det regionale
miljødirektoratet SEMAS, samt en sosial avtale (Terms of Commitment - TC)
undertegnet av Alunorte - Alumina do Norte do Brasil S.A og delstatsregjeringen
i Pará. TAC'en krever visse tekniske forbedringer, revisjoner, studier og
betaling av matkuponger for familier som bor i området rundt Murucupi elven.
TC'en omfatter ytterligere tiltak og investeringer knyttet til samfunnsutvikling
i Barcarena.
 

Aksjetips

Administrator
Hydro-oppstart kan halvere Brasil-regningen

Hydro starter opp igjen produksjonen ved anleggene i Brasil. Det som nå ligger an til å bli en kostnad på to milliarder kroner, ville fort blitt over fem milliarder ved full produksjonsstans, ifølge DNB Markets-analytiker.

En drøy uke etter den dramatiske beskjeden om full stans ved anleggene i Brasil har Hydro nå fått de nødvendige tillatelsene til å gjenoppta produksjonen. Det betyr at aluminaraffineriet Alunorte kan produsere for halv kapasitet igjen, slik situasjonen har vært siden mars.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:
16.01.2019, 00:36:21
Norsk Hydro: SEMAS løfter produksjonsembargo for Alunorte

De lokale miljømyndighetene i delstaten Pará, SEMAS, har utstedt et teknisk
notat som bekrefter at Hydros aluminaraffineri Alunorte trygt kan gjenoppta
normal produksjon. På bakgrunn av dette har SEMAS løftet produksjonsembargoen de
tidligere påla Alunorte.

-Beslutningen fra SEMAS er en viktig anerkjennelse av at virksomheten ved
Alunorte er trygg. Vi fortsetter dialogen med myndighetene for å få en løsning
som tillater full produksjon ved Alunorte, sier John Thuestad, konserndirektør
for forretningsområdet Bauksitt & Alumina.

En studie utført av professorer fra Federal University of Campina Grande,
anerkjent som spesialister innen kjemiske ingeniørfag i Brasil, konkluderer også
med at Alunorte trygt kan produsere på full kapasitet, basert på dagens
vannbehandlingskapasitet.

Løfting av embargoen fra SEMAS tillater ikke umiddelbar gjenopptakelse av full
drift ved Alunorte, ettersom embargoen fra domstolen fortsatt gjelder. Alunorte
vil informere domstolen om SEMAS beslutning.
 

Aksjetips

Administrator
Hilde Merete Aasheim er utnevnt til ny konsernsjef for Norsk Hydro, opplyses det i en børsmelding. Aasheim etterfølger Svein Richard Brandtzæg, som har besluttet å tre tilbake etter 10 år i sjefsstolen.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

19.03.2019, 08:31:30
Norsk Hydro: Hydro utsatt for cyber-angrep
Hydro ble utsatt for et omfattende cyber-angrep natt til tirsdag som påvirker
driften i flere av selskapets forretningsområder.

IT-systemer i de fleste forretningsområdene er påvirket og Hydro skifter til
manuell drift så langt det er mulig. Hydro arbeider for å nøytralisere angrepet,
men kjenner hittil ikke det fulle omfanget av situasjonen.
 
Top