NHY Norsk Hydro ASA

Aksjetips

Administrator
#24
Resultatvarsel fra konkurrent, som senker EBITDA-prognosen for 2018 og viser til USAs innføring av toll på aluminium:

Resultatvarsel fra Alcoa - hegnar.no

Alcoa, som også ble rammet av høyere olje- og gasspriser i kvartalet, venter en negativ månedlig effekt på 12-14 millioner dollar så lenge tollen på import eksisterer.
 

Aksjetips

Administrator
#27
Børsmelding:

06.09.2018, 00:56:22
Norsk Hydro: Alunorte undertegner avtaler med delstatsregjeringen i Pará og Ministério Público

Alunorte undertegnet 5. september to avtaler som utgjør en milepæl i arbeidet
for å gjenoppta normal drift ved aluminaraffineriet i Pará i Brasil. Alunorte
har produsert på 50% kapasitet siden mars.
Avtalene omfatter en teknisk avtale (Terms of Adjusted Conduct - TAC) signert av
Alunorte - Alumina do Norte do Brasil S.A, Norsk Hydro do Brasil Ltda.,
Ministério Público Federal (MPF), Pará Ministério Público (MPPA) og
delstatsregjeringen i Pará, representert ved det regionale miljødirektoratet
SEMAS, samt en sosial avtale (Terms of Commitment - TC) undertegnet av Alunorte
- Alumina do Norte do Brasil S.A og delstatsregjeringen i Pará.
- Dette er en milepæl i arbeidet for å gjenoppta normal drift ved Alunorte. Vi
forplikter oss til å gjennomføre tiltakene som er definert i avtalene med de
regionale myndighetene og Ministério Público, og som kommer i tillegg til de
prosjektene vi allerede har iverksatt ved Alunorte. Dette vil støtte trygg drift
ved anlegget også framover, sier John Thuestad, konserndirektør og leder for
Hydros forretningsområde Bauksitt & Alumina.

TAC'en krever visse tekniske forbedringer, revisjoner, studier og betaling av
matkuponger for familier som bor i området rundt Murucupi elven. TC'en omfatter
ytterligere tiltak og investeringer knyttet til samfunnsutvikling i Barcarena.

Alunorte er i øyeblikket gjenstand for en produksjonsbegrensning pålagt av
myndighetene og har produsert på 50 prosent av kapasitet siden mars. Ingen av
avtalene som ble undertegnet i dag inneholder noen vilkår eller tidsplan for når
Alunorte kan gjenoppta normal drift, men Hydro ser på avtalene som et viktig
skritt i retning av å gjenoppta normal produksjon og bevare jobber ved Alunorte,
samt Paragominas og Albras.

Interne og eksterne undersøkelser bekrefter at det ikke har vært overløp fra
bauksittrestdeponiene eller farlige utslipp i forbindelse med det kraftige
regnværet i februar.

Ved å undertegne avtalene bekrefter Alunorte sin intensjon om å bidra til en
bærekraftig utvikling i Barcarena gjennom engasjement og samarbeid med
lokalsamfunn, myndigheter og universiteter.

- Arbeidet vi gjør i lokalsamfunnene er styrket gjennom dialog og åpenhet. Vi er
opptatt av å bidra positivt til det samfunnet vi er en del av, og være en
partner for lokal utvikling, sier Thuestad.

De viktigste punktene i avtalene:

Term of Adjusted Conduct

TAC'en omfatter blant annet revisjoner og studier, forbedringer av
vannbehandlingssystemet og økning av kapasiteten og en studie av
dreneringssystemet. Implementeringen av initiativene vil følges opp av en
komite, med deltakelse fra lokalsamfunnet.

Alunorte anslår at investeringene og kostnadene knyttet til forbedringene og
revisjonene som kreves i TAC'en utgjør 60 millioner brasilianske real (BRL).
TAC'en omfatter også 65 millioner BRL i betaling for matkuponger til familier
som bor i det hydrografiske området omkring elven Murucupi.

Alunorte skal også betale bøter knyttet til hendelsene i februar 2018 og i 2009
på til sammen 33 millioner BRL.

De samlede investeringene og kostnadene er beregnet til om lag 160 millioner
BRL, og Alunorte vil stille en økonomisk garanti på 250 millioner BRL for å
sikre at vilkårene i TAC'en blir oppfylt.

Dette kommer i tillegg til den tidligere kunngjorte investeringen i
vannbehandlingssystemet ved Alunorte, som vil gjøre anlegget mer robust for å
tåle mer ekstreme værforhold i framtiden.

Term of Commitment

Alunorte forplikter seg til å investere 150 millioner BRL i prosjekter som
støtter bærekraftig utvikling i definerte lokalsamfunn nær Alunorte.
Delstatsmyndigheten i Pará og Alunorte vil utvikle prosjektplaner for boliger og
urban infrastruktur. Alunorte vil, i henhold til denne planen, bygge og donere
boliger og relatert infrastruktur til delstatsmyndighetene i Pará, som vil være
ansvarlig for videre allokering og håndtering.

Dette kommer i tillegg til de 100 millioner BRL Alunorte allerede har kunngjort
at de vil investere i lokalsamfunnet gjennom prosjektet Sustainable Barcarena
Initiative.

Lenke til TAC og TC på portugisisk og engelsk vil bli publisert på hydro.com når
de er tilgjengelig

Bakgrunn
16. og 17. februar ble byen Barcarena, der aluminaraffineriet Alunorte ligger,
rammet av et kraftig regnvær som også fortsatte i dagene etterpå. Regnet førte
til oversvømmelser i regionen.

Interne og eksterne undersøkelser bekrefter at det ikke har vært overløp fra
bauksittrestdeponiene eller farlige utslipp i forbindelse med det kraftige
regnværet i februar.

Alunorte har produsert med 50 prosent kapasitet siden 1. mars, etter pålegg fra
SEMAS og rettssystemet. Følgelig har også bauksittgruven Paragominas og
aluminiumverket Albras redusert sin produksjon med 50 prosent.

Både Alunorte og Paragominas har avviklet kollektiv ferie for om lag 1.000
ansatte for å sikre jobber og dempe effekten av det reduserte aktivitetsnivået.
I juli besluttet Paragominas å foreta en midlertidig suspendering av
arbeidskontrakt for 80 ansatte, og avsluttet kontrakten for 175 innleide.

Alunorte er verdens største aluminaraffineri. Det har rundt 2.000 egne ansatte
og en beregnet kapasitet på 6,3 millioner tonn i året. Hydro eier 92,1 prosent i
Alunorte.
 
Top