Norske Skogindustrier ASA

Aksjetips

Administrator
Full kreditorkrangel blant panthaverne i Norske Skog - hegnar.no

I etterkant av Norske Skog-konkursen ligger det nå an til rettslige oppgjør mellom kreditorene i det gjenlevende datterselskapet Norske Skog AS på begge sider av Atlanteren. Foreløpig ikke i Norge, men derimot i USA.

En gruppe obligasjonsinvestorer som til sammen eier 21 prosent av det pantesikrede lånet på nå 308 millioner euro (tilsvarende tre milliarder kroner) til Norske Skog AS, har nemlig nå gått til søksmål i New York.
 

Aksjetips

Administrator
02.02.2018 08:40
Vedtak om strykning av Norske Skogindustrier ASA fra notering på Oslo Børs

Det er åpnet konkurs i Norske Skogindustrier ASA. I henhold til løpende forpliktelser pkt. 15.1 (1) jf. Lov om regulerte markeder (børsloven) § 25 (1) har Oslo Børs i dag fattet følgende vedtak:

«Aksjene i Norske Skogindustrier ASA strykes fra notering på Oslo Børs fra og med 5. februar 2018. Siste noteringsdag vil være 2. februar 2018.»
 

Aksjetips

Administrator

Oceanwood kjøper Norske Skogs fabrikker for 235 millioner euro, eller 2,27 milliarder kroner.

Investeringsselskapet Oceanwood, som igangsatte auksjonsprosessen i Norske Skogindustrier ASA, har nå inngått avtale om kjøp av alle aksjene i driftsselskapet Norske Skog AS, som kontrollerer Norske Skogs fabrikker.
 

Aksjetips

Administrator

Ordføreren i Halden ønsker Oceanwood lykke til som eier av Norske Skogs papirfabrikker, og håper den nye eieren vil investere og utvikle bedriften.

– Jeg kjenner lite til Oceanwood, så det er vanskelig å uttale seg om dem. Men jeg syns det er veldig flott at det har kommet frem hvem som er eier, sier Haldens ordfører, Thor Edquist (H), til E24.
 
Top