NTEL Nortel AS

Aksjetips

Administrator
Nortel AS (NTEL). Som utfordreren i det norske mobil- og bredbåndsmarkedet for bedrifter, etablert av erfarne personer fra bransjen, har Nortel fokus på små og mellomstore selskaper. En fleksibel teknologiplattform og en skalerbar forretningsmodell gjør selskapet i stand til å drive frem innovasjon og samtidig konkurrere på pris. Selskapet har hovedkontor i Ålesund, og kontorer i Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Oslo. (Kilde: Nortel AS).

Hjemmeside: Nortel Investor • Nortel
 
21.09.2023, 09:34:09
Mottatt søknad om strykning

Oslo Børs har mottatt søknad fra Nortel AS om strykning av selskapets aksjer fra notering på Euronext Growth Oslo.
 
25.09.2023, 09:46:20
Nortel AS - Strykning

Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i Nortel AS fra notering på Euronext Growth Oslo. I henhold til Regelbok II pkt. 3.17.2 (2), har Oslo Børs den 25. september 2023 fattet følgende vedtak: «Aksjene i Nortel AS strykes fra notering på Euronext Growth fra og med 26. september 2023. Siste noteringsdag vil være 25. september 2023».
 
Back
Top